Portfolio

Students of ArkSPI

Ергазина Фариза
Yergazin Fariz
University - where you want to study!
Жаденов Оралхан
Zhadenov Oralkhan
The main priority of ArkSPI - Quality
Хасимова Ұлжихан
Hasimova Ұlzhihan
ArkGPI - is modern University

State symbols

reading

reading

 

serpin-2050

serpindamu

serpinzhastarinew

sserpinmi

 logo
 
 
 
 

Portfolio

Sandugash

Full name: Turikpenova Sandugash Zhumanovna

Position: Head of Department "Music and Fine Arts"

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom: 8701 473 30 74

Teaching disciplines

• History and Theory of Fine Arts
• Methods of Teaching Fine Arts
• The history of Fine arts of Kazakhstan
• New Technologies in Education
• Methods of teaching art subject in the 12-year education system
• Implementation of theses
• Computer graphics
• Computer design, Design bases

Academic degree - candidate Education Sciences
Academic status –professor, member of the Union of Artists of Kazakhstan

Name of specialty 5В010700 – Fine art and drawing

Qualification, professional retraining

• (2004-2005 ж., 2007-2008 оқу жылдары Абай атындағы ҚазҰПУ-інің “Оқытудың қазіргі инновациялық технологияның әдіс – тәсілдері”
• 2009-2010 ж. Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетінің «Жоғары оқу орындарында интерактивті әдісті оқыту», «Ақпараттық танымдық құзреттілікті қалыптастыру жолдары», «Ғылыми ізденіс жұмыстарының жүргізілу әдістемесі»
• 2012-2013 ж. Алматы қаласында «Өрлеу» АҚ, Білім беру жүйесіндегі басшы және ғылыми – педагогикалық кадрлары біліктілігін арттыратын республикалық институтында «ЖОО педагогика мамандығы бойынша оқытушыларының біліктілігін арттыру»
• 2014-2015 оқу жылында Астана қаласындағы «Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ педагогикалық шеберлік орталығы Кембридж университетінің Білім беру факультетімен бірлесіп әзірлеген Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курсының тренер сертификаты
• 2015-2016 уч.г. Независимое агентство аккредитации и рейтинга «Разработка внутривузовской системы обеспечения качества» сертификаты
• Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «2015 жылғы жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» атағының иегері куәлігін
• 2015-2016 оқу жылында Туркия. Памуккале университетінің «Сурет өнері» факультетінде мамандығы бойынша біліктілігін жоғарлатқан және Туркияның тілдер институтының сертификаттарын алған.

length of service – 24 years
length of service on specialty – 24 years
Number of scientific works (name) -

1. Бейнелеу өнері мамандығы бойынша жаңа бағыттағы өнер пәні мұғалімін дайындауды жетілдіру статья. Шығармашылық іс-әрекетті дамыту арқылы бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру мәселелері атты. Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары 2009 ж. Шымкент қ. 0,9 п.л.
2. Болашақ бейнелеу өнері мұғалімдерін өнер пәнін оқытуға дайындау әдістемесі статья Оңтүстік өңірінің ғылыми хабаршысы ғылыми журналы № 11 (41) 2010 ж. Шымкент қ. 0,36 п.л.
3. Болашақ бейнелеу өнері мұғалімдерін кілем өнері арқылы көркемдік білім беруге дайындау әдістемесі статья «Әуезов оқулары – 9: «Жаңа онжылдықтағы ғылым, білім және мәдениеттің инновациялық даму жолдары» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференцияның еңбектері, Шымкент-2010 0,52 п.л.
4. Болашақ бейнелеу өнері мұғалімдерін педагогикалық қызметке дайындау статья Төлегенов оқулары«Білім беру жүйесін жаңғыртудағы қазіргі заманғы әдістемелер мен технологиялар» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, – Арқалық қ., 17 сәуір 2012 ж. 0,18 п.л.
5. Мектеп оқушыларының көркемдік білімдерін қазақ бейнелеу өнері арқылы қалыптастыру статья Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің 50 жылдық мерейтойына арналған «Шоқан тағылымы - 16» Халықаралық ғылым – практикалық конференция материалдары, 2012 ж. Көкшетау қ.
6. Қазақ бейнелеу өнері шеберлерінің еңбектері арқылы көркемдік білім беру ерекшеліктерістатья «Қазақстан Республикасы халқының материалдық емес мәдени мұралары: қазіргі жағдайы мен даму келешегі» тақырыбындағы халықаралық ғылыми - практикалық конференция материалдары, 8-9 маусым 2012 жыл Алматы қ. 0,39 п.л.
7. Бейнелеу өнері мұғалімдерін өнер пәнін оқытуға дайындаудың өнертанымдық – педагогикалық негіздері статья «Шоқан тағылымы - 17»Халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары, 2013 ж. Көкшетау қ. 0,18 п.л.
8. Methods of training fine arts and its deveIopment in Kazakhstan статья Paradigmata poznani. 2, 2014 Чехия 0,25 п.л.
9. TRAINING FUTURE ART TEACHERS ART EDUCATION IN THE COURSE OF TEACHING THEM SPECIAL DISCIPLINES статья Teoreticeskaa i prikIadnaa nauka
№ 6 (14) 2014Caracas, VenezueIa 30.06.2014 0,31 п.л.
10. Болашақ бейнелеу өнері мұғалімдерін өнер пәнін оқытуға дайындаудың формасы мен әдістері. «Білім-Образования» Ғылыми-педагогикалық журнал Алматы қ., қазан, № 3 (70), 2014
11. Қазақтың қолданбалы өнерінде гобелен өнерінің алатын орны. «Төлегенов оқулары» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция, Арқалық қ., АрқМПИ, 11 сәуір 2014
12. Methods and forms of training future art teachers for their speciality. Халықаралық ғылыми-педагогикалық журнал Чехия қ., мамыр 2015 ж.
13. Оқытудағы жаңа тәсілдер арқылы оқушылардың қатысымдық құзыреттілігін дамыту
Ұлы дала және Еуразия құндылықтар: көркем білім мен эстетикалық тәрбие атты Халықаралық ғылыми практикалық конференция материалдары. Астана: Л.Н.Гумилев атындағы ЕНУ, Астана
14. Қазақ бейнелеу өнеріндегі «Аң стилінің көрінісі» Ұлы дала және Еуразия құндылықтар: көркем білім мен эстетикалық тәрбие атты Халықаралық ғылыми практикалық конференция материалдары. Астана: Л.Н.Гумилев атындағы ЕНУ, Астана
15. Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер «Әлем өзгеруімен біз де өзгереміз» Назарбаев зияткерлік мектептері ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы Астана қ., қаңтар, 2015 ж. 0,13
16. Шоқанның шығармашылық ізденістері Аймақтық ғылыми-педагогикалық форум материалдары. Инновация. Ғылым. Педагог. Арқалық., АрқМПИ, 2015
17. TYPICAL CHARACTERISTICS OF BEAST STYLE AND ITS PLACE IN KAZAKH GRAPHIC ARTS (Значение типовых особенностей изображения стиля животных в казахском изобразительном искусстве) «Проблемы современной науки и образования». Научно-методический журнал. Импакт-фактор РИНЦ-0,087 . Россия, г.Иваново 2016
18. Educational meaning of yurt – tne first central asian architectural construction (Юрта – первое архитектурное сооружение в средней азии, его воспитательное значение) «Первый независимый научный весник» Научный журнал ВАК РИНЦ Украйна, г.Киев 2016
19. «Халықтың ою-өрнектерінің түрлері мен қолданылатын орындары» «Төлегенов оқулары» «Заманауи білім беру үрдісінде білім алушылардың зерттеу құзыреттілігін дамыту» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 25 ақпан 2016
20. «Қазақтың дәстүрлі ұлттық киімдеріне байланысты салт-дәстүрлер мен ырымдар» «Төлегенов оқулары» «Заманауи білім беру үрдісінде білім алушылардың зерттеу құзыреттілігін дамыту» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 25 ақпан 2016
21. «Дәстүрлі емес сабақ түрлері арқылы оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттыру» «Төлегенов оқулары» «Заманауи білім беру үрдісінде білім алушылардың зерттеу құзыреттілігін дамыту» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 25 ақпан 2016
22. Қазақстан бейнелеу өнері пәнін оқыту барысында көркемдік білім беруге дайындау «Кәсіби-педагогикалық білім беруде жобалау инновациясының ғылыми негіздері» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 14 сәуір 2016 жыл
23. Қазақстан суретшілерінің шығармашылық жұмыстарындағы көркемдік сипаты «Кәсіби-педагогикалық білім беруде жобалау инновациясының ғылыми негіздері» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 14 сәуір 2016 жыл
24. «12 жылдық білім беру жүйесінде оқушылардың өнертану мәдениетін дамыту әдістері» № 3 2016 ж. Астана.
25. THE SIGNIFICANCE OF ORNAMENT COMMON FOR THE TURKIC NATION
Значение общего орнамента для тюркских народов. г.Харьков, 15 октября 2016 г.
26. «MARKED STONE» IS A HERITABLE ORIGINAL OF THE KAZAKH FINE ARTS. Восточно-Европейский научный журнал Польша – Варшава № 14 2016 г.
27. «Гобелен өнерінің қалыптасуы мен дамуы». Шымкент 2017 ж. М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 28.04.2017 ж.
28. «Торғай өңіріндегі зергерлік өнердің ерекшелігі». Шымкент 2017 ж. М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 28.04.2017 ж.

Number of manuals (name), date of issue

1. Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі. ҚР БҒМ Республикалық Оқу-әдістемелік Кеңесінің «Білім» тобы мамандықтары бойынша оқу-әдістемелік бірлестігі ұсынған. 2008 ж.
(ISBN 9965-567-08-5)
2. Қол өнері арқылы көркемдік білім беру. Учебное пособие АрқМПИ РББ, Арқалық қ., 2011 ж. 3,23 п.л
3. Болашақ бейнелеу өнері мұғалімдерін өнер пәнін оқытуға дайындау әдістемесі. монографияАрқМПИ РББ, Арқалық қ., 2013 ж.(ISBN 978-601- 7425-03-06) 9,58 п.л.
4. Өнер тарихы мен теориясы. Электронды оқу құрал. ҚР БҒМ Республикалық Оқу-әдістемелік Кеңесінің «Білім» тобы мамандықтары бойынша оқу-әдістемелік бірлестігі ұсынды. Хаттама №1, 23.01.2015 ж.
5. Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі. Оқу – әдістемелік құрал. ҚР БҒМ Республикалық Оқу-әдістемелік Кеңесінің «Білім» тобы мамандықтары бойынша оқу-әдістемелік бірлестігі ұсынған. Екінші басылым. 2015 ж. (ISBN 9965-567-08-5)
6. Қазақстанның бейнелеу өнері тарихы. Оқу құралы. АрқМПИ ғылыми кеңесі ұсынған Хаттама № 7. 28.12.2016 ж. (ISBN 978-601-321-202-9)
7. Мамандыққа кіріспе. Оқу құралы. АрқМПИ ғылыми кеңесі ұсынған Хаттама № 7. 28.12.2016 ж. (ISBN 978-601-321-201-2)
8. Кескіндемені оқыту әдістемесі. Эл. оқу құралы. АрқМПИ ғылыми кеңесі ұсынған Хаттама № 7. 28.12.2016 ж. (ISBN 978-601-7892-43-2)
9. Мүсін және пластикалық анатомия. Эл. оқу құралы. АрқМПИ ғылыми кеңесі ұсынған Хаттама № 7. 28.12.2016 ж. (ISBN 978 - 601- 7892 – 44 -9).


Zhanagul

Full name -  Zharmaganbetova Zhanagul Rahimzhanovna

Position -  Deartment "Music and fine arts"

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom: 8701 247 65 10

Teaching disciplines
The main musical instrument - (dombra)
Mastery of the music teacher
Methodology of music education
Choral literature
Musical leisure of youth
Typology and classification of types of arts
History of foreign music
Standard of speech
Academic degree - Magistr pedagogical science
Academic status -

Name of specialty 5b010600 - music education under

Qualification, professional retraining Nazarbayev Intellectual Schools Center of Excellence 2016
ength of service 18
length of service on specialty 14
number of scientific works (name) 22
1. Домбыра аспабында оқушылардың ойнау шеберлігін дамыту жолдары». devoted to the 75 anniversary of the Doctor of Engineering, a professor TulegenovaMyrzagaliOtarovicha. December 14, 2010.
2. Оқушыларды адамгершілікке тәрбиелеуде терме жанрының маңызы. International scientific and practical conference. International scientific and practical conference. Modern social and humanitarian education of reality, problem, prospect. Euroasian humanitarian institute. 2010 Astana
3. Қазақ халқының тақпақ сазды ән-термесінің тәрбиелік мәні. «Habarshy» Education, № 1 (55) 2011.
4. Домбыра аспабын үйренуде сандық әдістің тиімді жақтары. Republican scientific and practical conferences. "Altynsarinreading - 2011". October 14-15, 2011.
5. Бала бойындағы музыкалық дарындылықты анықтау жолдары. "Social and pedagogical and psychological support of talented children of continuouseducational activity" International scientific and practical conference. February 14, 2013. Arkalyk
6. Kazakh musical literature (methodical manual). ISBN 978-7425-62-3 2013 year, Arkalyk
7. «Құрманғазы күйлері» (methodical manual). УДК 781.7 ББК 85.315.3 Қ77 АрқМПИ РББ, 2010 ж.
8. Айтбай Мұздаханов күйлерінің тақырыптық ерекшеліктері "National musical instruments and instrumental music of the Turkic people: last, real and future" on April 25-26, 2014. Almaty.
9. Оқушыларға музыкалық тәрбие беруде Б.Байқадамов шығармашылығының маңызы. «Habarshy» No.4 2014 Almaty.
10. Студенттердің оқу үрдісіне бейімделуінің педагогикалық-психологиялық жолдары
"Modern education system: experience of the past prospection "Tulegenovsky readings". April
11, 2014. Arkalyk.
11. Студенттер тұлғасының құндылық бағдарлардың даму ерекшеліктері. Materials of the
International scientific and practical conference. "Vjprosa Klyuchov in a sjvremennat science
2014". Volume Psychology and sociology. Sofia. on April 17 - 25. 2014.
12. «Торғай өлкесінің жыршылық термешілік дәстүрінің тәрбиелік мәні» «Habarshy»
Education, № 3 2014.
13. «Қазақ опералық туындыларында салт-дәстүрлердің қолданылуы» Altynsarin Readings republican scientific-practical conference of students 'research competence in the field of information and communication medium in the formation of students' learning process has included an article on the major issues of adaptation 2015.
14. «МУЗЫКА САБАҒЫНДА ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ»
«HABARSHY» MAGAZINE EDUCATION,№4(41)
15. Музыкалық білім беруде мұғалімнің әдіснамалық мәдениетінің маңызы Altynsarin Readings 2016.
16. «Музыка пәнін оқытудағы инновациялық әдістердің мүмкіндіктері» «Habarshy» No.3 2015 Almaty.
17. «Педагог-музыканттың кәсіби дайындығындағы сөйлеу мәдениеті» MATERIALS OF THE ХІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «SCIENCE WITHOUT BORDERS-2016»
18. Музыка сабағанда интербелсенді әдістемені қолданудың маңызы». ХІІІ MEZINARODNI VEDECKO-PRAKTIKA MATERIALY KONFERENCE «VEDA A TECHNOLOGIE: KROK DO BUDOUCNOSTI-2017 » 22-28 unora 2017. Volume 3 Pedagogicke vedy Hudba a zivot. Praha.
19. «Музыкалық білім беруде педагог музыканттың концертмейстерлік қызметінің маңызы» Materials Of the IХ International scientific and practical Internet-conference «Humanitarian space of science: experience and prospects» February 27, 2017.
20. «Оқушыларға музыкалық тәрбие беруде терме жанрының маңызы». ХІІІ MEZINARODNI VEDECKO-PRAKTIKA MATERIALY KONFERENCE EUROPEJSKA NAUKA ХХІ POWIEKA-2017 Przemysl. 07 – 15 maja, 2017 roku.
21. Descviption of socio-psychological adaptation of students in the training process. Collection of Scientifik Papers of Young Scientists of the ArkSPI named after I.Altynsarin – 2017.
22. Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ жас ғалымдары ғылыми еңбектерінің жинағы. Мамыр, 2017.
«Музыка арқылы бастауыш сынып оқушыларына ұлттық тәрбие берудің педагогикалық негіздері». B U L L E T I N Series of «Art education: art – theory – methods» № 1(50), 2017. Almaty.

Number of manuals (name), date of issue
1. Kazakh musical literature (methodical manual). ISBN 978-7425-62-3 2013 year, Arkalyk
2. «Құрманғазы күйлері» (methodical manual). УДК 781.7 ББК 85.315.3 Қ77 АрқМПИ РББ, 2010 ж.
3. «Қазақ музыкалық әдебиеті» on the subject of e-learning tool ОЗУ 2 GB. ISBN 978-601-7556-54-9. Arkalyk, 2015.
4. Жоғары оқу орындарындағы оқу үрдісіне студенттердің бейімделуінің педагогикалық-психологиялық негізі (on the subject of e-learning tool). ISBN 978-601-7892-20-3 АрқМПИ РББ, Arkalyk 2016.


Aigul

Full name - Shayakhmetova Aigul Asylkhanovna

Position - Senior teacher of "Music and Fine Arts" chair

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom: 8702 924 52 16

Teaching disciplines:
• Solfeggio
• Additional musical instrument - Features learning tool in the target
• Accompaniment class - Specificity performance of vocal works
Accompaniment
• Polyphony
• Analysis of musical works
• Harmony
• Music psychology and psychology of music education
• The main musical instrument - piano
• The history of foreign music

Academic degree –

Academic status –

Name of speciality – 5B010600 «Music education»

Qualification. Professional retraining – marsh. 2015year Central center promotions of qualification «Orleu», Almaty city

Length of service – 21 year

Length of service on specialty – 5 year

Number of scientific works (name)
• «Technique of playing musical instrument as the level of professionalism of the musician," Materials of the Republican scientific-practical conference "Altynsarinov’s readings - 2012", October 5, 2012.Arkalyk city;
• «Basic principles of concertmaster’s work," Materials of the Republican scientific-practical conference "Tulegenov’s reading - 2013", April 12, 2013.Arkalyk city;
• «The role of music education in the formation of personality", materialsof the International Symposium "Folk musical instruments and instrumental music of the Turkic peoples: Past, Present and Future", April 25-26, 2013. KazNPUAbay, Almaty;
• "Folk musical art – a basis of formation of esthetic culture of pupils", materials of the International scientific and practical conference "Aldamzharov’s Readings — 2013", December 4-5, 2013 the Bulletin of Science magazine of KSTU named after.Z.Aldamzharov, Kustanay city.
• "Musical education as a basis of formation of esthetic culture of pupils", materials of a republican scientific and methodical seminar "Problems and perspectives of art pedagogy ", devoted to the 60th anniversary of professor B.E.Ospanov;
• "Features of training of playing a piano", collection of materials of the International scientific conference "Paradigm of Modern Science by Eyes of the Youth", April 12, 2014, VPO "CSU", Kustanay branch, Kostanay city.
• «Фортепианное искусство Казахстана» Materials of the International scientific-practical conference «Наука и образование в современном мире» 3 t., аcademy «Bolashak» Karagandy, 19 february 2016;
• «Исполнительское мастерство» Materials of the Republican scientific-practical conference «Тolegenov’s readings -2016» III , 25 february 2016. Arkalyk city
• «Изучение дополнительного музыкальног о инструмента - фортепиано» Materials of the XII International scientific-practical conference «Veda a technologie: krok do budoucnosti - 2016» sektion «Музыка и жизнь», 22-28 february 2016, Praga city, Shekhoslovakya.
• «Музыкальное воспитание как фактор формирования патриотизма у младших школьников», International scientific-practical conference, Abai КazNPU , 26-27 may 2016, Almaty city;
• «Упражнения – часть фортепианной техники», Materials of the Republican scientific-practical conference "Ybraev’s reading - 2016", october 20, 2016.Arkalyk city
• «Использование инновационых технологий при изучении дисциплины дополнительный музыкальный инструмент –фортепиано», Materials of the city student scientific-practical conference «Culjanov’s reading-10», november 25, 2016. Arkalyk city ;
• «Работа концертмейстера с учащимися различных специальностей», Materials of the XIII International scientific-practical conference «Бъдещите изследвания - 2017», Volum 6: Музика и живот., «Бял ГРАД-БГ» ООД , february 15-22, 2017. Sofia;
• «Применение инновационных технологий на занятиях музыки», Materials of the International scientific-practical conference «Наука и образование – важнейший фактор развития общества в современных условиях», Central Kazakh Academy, April 28, 2017. Karaganda city;
• «Концертмейстер в современной музыкальной практике», Proceedings of the International scientific-practical conference «Science integration, education and production – basis of the implementation of the Plan of the nation» (Saginov’s readings №9), June 22-23, 2017. Karaganda city;
• «Педагогические аспекты в процессе музыкального развития младшего школьного звена», Proceedings of the International scientific-practical conference «Science integration, education and production – basis of the implementation of the Plan of the nation» (Saginov’s readings №9), June 22-23, 2017. Karaganda city;

Number of manuals (name). date of issue: 3
• «Особенности обучения игре на фортепиано (для студентов, обучающихся на кобызе, домбре, баяне)» text books , September 2016, Arkalyk city.
• «Лекции и практические задания по истории зарубежной музыки» text books, April 2016. Arkalyk city.
• «The history of foreign music» electronic textbook, June 28. Arkalyk city.


Saparbek

Full name- Uzakov Saparbek Abilbekovich

Position- Senior Lecturer

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom: 8702 806 01 69

The training subjects
• Academic drawing
• Decor-applied art of Kazakhstan
• Art processing of material
• Sculpture and plastic anatomy
• Arts and crafts
• Technique of teaching drawing
• Art processing of a tree

Scientific works of the professor-teacher staff’s and employees:
• Article about features of teaching information technologies in the field of culture at the international scientific and practical conference "Non-material cultural heritage of the people of RK; its present state and further development". On June 8-9, 2-volume 2011, Almaty
• The place taken by students in production of sculptures "Materials of Republican scientific and practical conference", "Altynsarin’s readings – 2012" Arkalyk 2012 , on 5th October
• A republican colloquium "Increase of creative interest of students in production of sculpture"
• "Ability of the teacher-artist to distinguish possibilities of children to drawing" Materials of scientific and practical conference, "Tolegenov’s readings 2013" Arkalyk 2013 on 12th April
• "The inventing arts – art height" Article of KAZPI on behalf of Abay. Magazine Vestnic "Teaching of art" Series № 3 (36), 2013, Almaty
• The scientist who connected knowledge and art in a whole. The programm of the Republican scientific and methodical seminar of professor Ospanov B. E. devoted to the 60 anniversary. "Problems and prospects of art teaching" Almaty, 2014
• The Kazakh fine arts –on top of the creative searches. Article of scientific and practical conference devoted to the 80 anniversary of the Union of Kazakhstan’s Artists.
• Creative works: painting, graphics, sculpture. Almaty, 2013
• Article about art of creation Sgraffito "Tolegenov’s readings", "Modern system of teaching: from practice in the future" 2014 on 11th April.
• Article "The modern system of teaching taking special place in art of sculpture, the special edition "Tolegenov’s readings" on a subject: from practice in the future" at Republican scientific and practical conference in 2014 on 11th April
• Article "The Sculptor Who Found the Direction in Art" Republican cultural and practical magazine "Culture" № 9 (96) September, 2014


Moldakarim

Full name - Baysengirov Moldakarim Koishanovich
Position - Senior lecturer

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom: 8778 240 93 46

Teaching disciplines
• The history and theory of fine arts;
• Geometrial of the in continuing perspektiwe;
• Independence of the draftsmanship;
• Draftsmanship;

Academic degree –

Academic status –

Name of specialty – The draftsmanship and theory of fine arts;

The time period of work in the organization: from 1991 to the present time
Employment Status: Full time

Qualification, professional retraining –
Lists of certificates:
1. For the successful development of the course «Interactive teaching methods in high school», KazEU. 21-23.12.2009
2. For a refresher course on the program «Methods of teaching subjects (arts and drawing)», KazNPU named after Abai, Almaty, 2010.
3. For participation in international scientific-practical conference «Socio-educational and psychological support for gifted children in continuing education», ArkSPI named after I.Altynsarin, Arkalyk city, February 14, 2013

Honors and Awards:
1. «Көз сезімталдығына қарай суретшілердің бояуды сезінуі мен бояудағы кейбір заңдылықтар». «Өзін өзі танудағы озат тәжірибе және педагогикалық шеберлік: жетістіктері, көкейкестілігі». Materials of international scientific practical conference, 4 December, 2009 , Аrkalyk. Skin clothes and using of ornaments.
2. «Қазақ халқының зергерлік бұйымдарында қолданылған асыл тастардың ғылыми зерттелген реттілігі». «Алтынсарин оқулары – 2011». Мaterials of regional scientific practical conference, 9 April, 2011, Arkalyk. Drawing and Graphics their commons.
3. «Кескіндемеде бояу мен колоритті үйлестіру жолдары». «Алтынсариновские чтение – 2011». 14 – 15 April, 2011, Arkalyk. Scientific research made for fine decoration items.
4. «Торғай жеріндегі зергерлік бұйымдарда асыл тастардың қолданылуы» «Аltynsarin readings – 2012» materials of International scientific practical conference, 5 October, 2012, Arkalyk.
5. «Дарынды балаларға бағалы тастарды қолдана отырып зергерлік бұйымдар жасауды үйрету» Republican Scientific and Practical Conference «Tulegenov reading 2013» April 17, Arkalyk. Common approach to artists eye viewing in chosing the colours.
6. «Бағалы тастардың қасиеті мен оларды зергерлік бұйымдарда қолдану», materials of International scientific practical conference, 14 February, 2013, Arkalyk.
7. «Қазақтың қолөнер бұйымдарының ұлттық мәдениетіміздегі алатын орны». To the 80 anniversary of Kazakhstan artists Union B.E Ospanow «The development and formation of fine arts and the importance of Union of artists», materials of scientific practical conference. Аlmaty, 24 December 2013.
8. «Осы заманғы шеберхана жағдайында металл өңдеу технологиясы». Научно-практическая конференция 80 летию СХ РК. 24 октября 2013.
9. «Металдан ұсақ бұйымдар құю мен металл өңдеудің кейбір қырлары». «Төлегеновские чтение – 2014» Republican Scientific and Practical Conference «Tulegenov reading 2014» April 11, Arkalyk.
10. «Оқу шеберханасында металдан көркемдік бұйымдар жасауда инновациялық жетістіктерді қолдану». 2015. Arkalyk.
11. «Бағалы тастарды зергерлік бұйымдарда қолдау технологиясы». 2015. Arkalyk.
12. «Осы заманғы шеберхана жағдайындағы металл өңдеу технологиясы». 2015. Arkalyk.
13. «Металл өңдеу барысында зиянды қоспалардан қорғану амалдары». 2016. Arkalyk.
14. «Шеберхана жағдайында ағаш өңдеу тетіктері». 2016. Arkalyk.
15. «Металды көркем өңдеудегі түрлі ерекшеліктер». 2016. Arkalyk.
16. «Металды көркем өңдеудегі ерекшеліктер мен онда қолданылатын бағалы тастар». 2017. Arkalyk.
17. «Бағалы тастардың қасиеттері мен жіктелуі». 2017. Аlmaty.
18. «Мүйіз бен сүйекті шеберхана жағдайында өңдеу. 2017. Украйна.
19. «Табиғи материалдардан бұйымдар жасау тәсілдері». 2017. Украйна.
20. «Металды көркем өңдеудегі ерекшеліктер мен онда қолданылатын бағалы тастар». 2017. Arkalyk.

Number of manuals (name), date ofissue –
1. «Қазақ халқының қолөнері және ағаш, сүйек, мүйізді өңдеу тәсілдері». Arkalyk. 2003.
2. «Қазақ халқының қолөнеріндегі ұсталық және зергерлік өнер». Arkalyk, 2008.
3. «Ағаш өңдеу мен одан түрлі бұйымдар жасау тәсілдері». Arkalyk, 2011.
4. «Сурет пен кескіндемені үйрену тәсілдері». Arkalyk, 2012.
5. «Бағалы тастардың қасиеті зергерлік бұйымдарда қолдану». Arkalyk, 2013.
6. «Металды көркем өңдеудің қазіргі кездегі түрлі тәсілдері мен технологиясы». Arkalyk, 2015.
7. Каталог творческих работ. Arkalyk, 2014.
8. Қолөнер негіздері. Arkalyk, 2016.


Kurushbek

Full name - Zharaskanov Kuryshbek Sardarbekovich
Position - Senior lecturer

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom: 8702 499 65 85

 

Teaching disciplines

• painting –
• Academic painting –
• Composition

Name of specialty – The draftsmanship and theory of fine arts;

The time period of work in the organization: from to the present time

Employment Status: Full time

Qualification, professional retraining

Lists of certificates:
1. For the successful development of the course «Interactive teaching methods in high school», KazEU. 21-23.12.2009
2. For a refresher course on the program «Methods of teaching subjects (arts and drawing)», KazNPU named after Abai, Almaty, 2010.
3. For participation in international scientific-practical conference «Socio-educational and psychological support for gifted children in continuing education», ArkSPI named after I.Altynsarin, Arkalyk city, Arkalyk.


DinaraKaumetova Dinara Romanovna

Senior teacher of "Music and Fine Arts" chair

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.nom: 8701 188 22 66

The taught disciplines:
• Choir class
• Choral conducting
• Choral arrangement
• Kazakh musical literature
• Analysis of musical works
• Work with the choir
• Vocal
• Theoretical bases in choral conducting
• Methods of teaching music discipline

List of scientific publications of the faculty:

- City natsuno-practical conference “Nazipi Kuizhanova’s legacy and modern science” theme “Development of vocal intonation in the choir”, 2014.Arkalyk city;
- Introlite scientific – practical conference of “choral creativity B.Baikadamov”, 2014.Arkalyk city;
- City student scientific-theoretical conference “The king of the Kazakh waltz – Sh.Kaldayakov” 2015 Arkalyk city;
- Republican scientific-practical conference “Kazakhstan 25 years of independence” theme “My Kazakhstan” 2016 Astana city;
- The second Republican scientific and practical conference “Modern educational technologies in the educational process” theme “The role of the choral class in the formation of the teacher-music” 2016 Astana city;
- City student scientific-theoretical conference, theme “My native land is sovereigh Kazakhstan” 2016 Arkalyk city.

Questions to Rector

Rekter en

PTS ArkSPI

Saiful
Kalimzhanova R.L.
Our University - it's not only the center training...
pps11
Rauan Bermagambet
ArkSPI is ideal intellectual and professional setting
Mugdhau
Nurtazina R.A.
ArkSPI - is higher educational institution

 

gilim
  
Logotipo Observatory
  
FondKazakhLanguage
  
logo (1)
 
logotip text
 
korupsciya
 
200x100
  
753f8f1e4ddf7c6f59c3fb6549b762d1  0133301844592a4b33deba9337f5cc08
 
 
scopus

АркГПИ. Свидетельство об ИА. НААР

Our location

e-mail: arkgpi@mail.ru
Address: 110300, Auelbekova str.17, Arkalyk  

tel: 8-71430-7-24-88
fax: 8-71430-7-01-87

unnamed  official-youtube-logo   inst   w445h4451371236205MezhdunarodnylogotipVK500   facebook

Photo Gallery

 DSC5359  DSC4730 DSC9210

 MG 3705 MG 4727 MG 5398

DSC01272 MG 5574