Portfolio

Students of ArkSPI

Ергазина Фариза
Yergazin Fariz
University - where you want to study!
Жаденов Оралхан
Zhadenov Oralkhan
The main priority of ArkSPI - Quality
Хасимова Ұлжихан
Hasimova Ұlzhihan
ArkGPI - is modern University

State symbols

reading

reading

 

serpin-2050

serpindamu

serpinzhastarinew

sserpinmi

 logo
 
 
 
 

Portfolio

Saniya3Full name - Zhumabayeva Sanya Bakhytzhankyzy

Position - Head of the Department of Physics and Mathematics, senior Lecturer

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.nom: 87015808794

Teaching disciplines – Mechanics, Molecule physics, Astronomy

Academic degree – master

Academic status – no

Name of specialty – 5В011000- physics

Qualification, professional retraining – 2015 year, city Almaty, training center «Orleu»

length of service – 19 years

length of service on specialty – 19 years

Number of scientific works (name) – international – 15, VAK – 5, national – 10, regional – 1
1. Физиканы оқытуда лаораториялық жұмыстар мен анимациялар. XII International scientific and practical Internet conference " Trends and prospects of development of science and education in the context of globalization " Issue 12. 30-31 March 2016.
2. Ауа-райын болжау жолдары. «Modern development of pedagogical competence of students in the education system», Republican Scientific and Practical Conference «Tulegenov read», February 25, 2016. Section 1.
3. Жұлдыздар және олардың түрлері. «Modern development of pedagogical competence of students in the education system», Republican Scientific and Practical Conference «Tulegenov read», February 25, 2016. Section 1.
4. Баланың бас ұстазы ата-ана. XII International scientific and practical Internet conference "Trends and prospects of development of science and education in the context of globalization" Issue 12. 30-31 March 2016.
5. Болашаққа сеніммен. Kostanai State Pedagogical Institute , dedicated to the 75 th anniversary "Modern universities and educational work " in the international scientific - practical conference on 23 October , 2014. Kostanay.
6. Тәрбие тал бесіктен. Kostanai State Pedagogical Institute, dedicated to the 75 th anniversary "Modern universities and educational work " in the international scientific - practical conference on 23 October , 2014. Kostanay.
7. Жоғары оқу орнындағы тәрбие жұмысы. Kostanai State Pedagogical Institute , dedicated to the 75 th anniversary "Modern universities and educational work " in the international scientific - practical conference on 23 October , 2014. Kostanay.
8. Ақпараттық технологиялардың жас ұрпақ тәрбиесіндегі ролі. Kostanai State Pedagogical Institute , dedicated to the 75 th anniversary "Modern universities and educational work " in the international scientific - practical conference on 23 October , 2014. Kostanay.
9. Тәрбие жүйесіндегі студенттіңөзін-өзі басқаруы. Kostanai State Pedagogical Institute , dedicated to the 75 th anniversary "Modern universities and educational work " in the international scientific - practical conference on 23 October , 2014. Kostanay.
10. Механикалық тербелістер тарауын оқыту әдістемесі. International scientific - practical conference " Problems of improving the teaching of mathematics , physics and computer science in the university school " Abai Kazakh National Pedagogical University , Institute of Mathematics , Physics and Informatics . 24-25.10.2014. Almaty.
11. Физика сабақтарында жаңа ақпараттық технологияларды қолдану. "Kazakhstan - 2050" Strategy for training of teachers in higher education , forming the basis of the concept of " international scientific-practical conference , 14-15 November 2014 Shymkent , YUKGPI.
12. Қоғамдық -гуманитарлық бағыттағы мектептерде физика пәнін оқыту. "Kazakhstan - 2050" Strategy for training of teachers in higher education , forming the basis of the concept of " international scientific-practical conference , 14-15 November 2014 Shymkent , YUKGPI.
13. Физиканың басқа пәндермен байланысы. "Kazakhstan - 2050" Strategy for training of teachers in higher education , forming the basis of the concept of " international scientific-practical conference , 14-15 November 2014 Shymkent , YUKGPI.
14. Астрономияны оқытуда мультимедияны пайдалану. "Kazakhstan - 2050" Strategy for training of teachers in higher education , forming the basis of the concept of " international scientific-practical conference , 14-15 November 2014 Shymkent , YUKGPI.
15. Білім-асыл қазына. "Kazakhstan - 2050" Strategy for training of teachers in higher education , forming the basis of the concept of " international scientific-practical conference , 14-15 November 2014 Shymkent , YUKGPI.
16. Шағын жинақталған мектептерде бірпәндік сабақтарды ұйымдастыру. Small school with modern teaching methods and methodological problems of the republican scientific - practical conference , 14.11.2014 Arkalyk , ArkМPI.
17. Біріккен сыныпта физика пәнінен сабақты тиімді ұйымдастыру жолдары. Small school with modern teaching methods and methodological problems of the republican scientific - practical conference , 14.11.2014 Arkalyk , ArkМPI.
18. Ғарыштық сәулелердің әсері. "Modern urgent problems of the natural sciences" International scientific - practical conference , Aktobe Regional State University im.K. Zhubanov 14.noyabrya 2014.
19. Білім - асыл қазына. u-s.kz teachers №N35912 publication of copyrighted material on the site , 03.11.2014y.
20. Применение виртуально – анимационных технологий в преподавании физики. Third International Scientific Conference "Mathematics in the Modern Technical University" , 25-26 December , Kyiv.
21. Проведение лабораторных занятий виртуального - аннимационными технологиями. Third International Scientific Conference "Mathematics in the Modern Technical University" , 25-26 December , Kyiv.
22. Күн белсенділігі туралы түсінік. "Trends and prospects of development of science and education in the context of globalization" №1, 21-22 February 2015.
23. Қазіргі физика және болашағы. 1 International scientific and practical Internet conference "Trends and prospects of development of science and education in the context of globalization" №1, 21-22 February 2015.
24. Бір осьті кристалдардан жасалынған оптикалық жүйелердің түрлері. Scientific journal. A series of physical and mathematical, S. Pavlodar State University, University Bulletin , ISSN 1811-1807, No. 3 , 2014.
25. Акустооптикалық коррелятор. Bulletin of the University of Karagandy, physical series, No. 1 ( 77 ), 2015, ISSN 0142-0843.
26. Компьютерные модели демонстраций по курсу физики «Магнетизм. Часть-2» и их использование в учебном процессе."Problems of improving the pedagogical skills of university teachers in the conditions of implementation of credit system of education", Ust-Kamenogorsk, 2008.
27. Методика обучения главы механические колебания. International scientific-practical conference "Problems of improving the teaching of mathematics, physics and computer science in the university school" Abai Kazakh National Pedagogical University, Institute of Mathematics, Physics and Informatics. 24-25.10.2014god. Almaty.
28. Қазіргі таңда астрономияны оқыту жолдары. «Заманауи білім беру жүйесі: Тәжірибеден - болашаққа» тақырыбындағы республикалық ғылыми тәжірибелік конференция «Төлегенов оқулары», 11 сәуір 2014 жыл.
29. Астрономияны оқытудағы онлайн мүмкіндіктер. "Физика - математика ғылымдарының қазіргі білім беру кеңістігіндегі ролі" тақырыбындағы IV халықаралық ғылыми - практикалық конференция "З.Қабдолов оқулары-2014". 25Сәуір 2014 ж. Атырау қаласы.
30. Күндегі белсенді аймақтар және оның адам ағзасына әсері. Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты ректорының премиясы, студенттердің ғылыми жобалар сайысы.
31. Ұялы телефонның адам ағзасына әсері. Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты ректорының премиясы, студенттердің ғылыми жобалар сайысы.

Number of manuals (name), date of issue – 3
1. Нобель сыйлығының иегерлері. Methodical instructions. ArkGPI, RIO 2015 y. ISBN 978-601-7556-36-5. Umbetov A.U.
2. Электротехниканың теориялық негіздері зертханалық жұмыс жинағы. Methodical instructions. ArkGPI, RIO 2015 y. ISBN 978-601-7556-34-1
3. Геомагниттік белсенділіктің классикалық индекстері», оқу-әдістемелік нұсқауы. Methodical instructions. ArkGPI, RIO 2015 y. ISBN 978-601-7556-77-8


Manat

Full name - Кogahmet Manat Seydalıkızı

Position - Senior Lecturer

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.nom: 87021813467

Teaching disciplines – Physics, Methods of Teaching Physics

Academic degree – master economic and business

Name of specialty – 5В011000- physics

Innovative development of social policy to the teaching of physics research competence

Qualification, professional retraining – Higher education teaching methods and enhancing education system the National Institute of the "Eagle".

length of service –29 years

length of service on specialty –20 years

Number of scientific works (name) – international – 3, national – 11, VAK-1, foreign - 6

Number and (name ) manuals, date of issue 

1. To teach students to work in the physical literature. Problems and development prospects at the beginning of the third millennium in Europe and Asia international common scientific and practical Internet conference Pereyaslav-Khmelnytskyi 2015

2.12-year education development of professional competence of teachers "Tulegenovskaya Reading", "Modern development of research competence of students in educational process" Republican scientific-practical conference dedicated to the first section of Arkalyk, February 25, 2016

Number of manuals (name), date of issue 

1.Obuchenie on teaching physics to assess the success of the external test set. ArқMPI RBB, Arқalyқ қ, 2015zh. ISBN 978-601-7556-67-9
2. Collection of lectures on the subject of teaching physics. ArқMPI RBB, Arқalyқ қ, 2015zh. ISBN 978-601-7556-66-2


Umbetov 55

Full name – Umbetov Abilkhan Umbetuly

Position - Dean

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.nom: 87014414997

Teaching disciplines – Physics, Electromagnetism, Optics, Atomic physics

Academic degree – c.-p.m.s., professor of ArkGPI

Academic status – assistant professor

Name of specialty – 5В011000-physics

Qualification, professional retraining – Certificate vrwçaetsya Last Operation Active participation in the Internet Mejdwnarodnoynawçno practical conference " Modern Actual problems of Natural Sciences " kotoraya 2014 December 27 , along with sostoyalas 18 years., International Center for Education & Technology (USA) This Certificate confirms the participation in the Conference «Science and Education in XXI century» (December, I, 2014), Karaganda State University of EABuketov birthday academics . Povışenïya faculty Improvement of professional skill . Certificate №132011. 16-28.05.2011y.

length of service – 40 years

length of service on specialty – 40 years

Number of scientific works (name) – international – 15, VAK – 13, national – 10, regional – 2
1. Физика сабағында студенттердің зерттеу құзіреттілігін қалыптастыру. "Innovation. Science. Teacher" regional research and teaching materials, October 23 , 2015y
2. Бір ості кристалдан құрастырылған линзадағы лазер сәулесінің интерференциясы. Journal " Bulletin of the Kazakh Academy of Transport and Communications birthday M.Tynyshbaev», №2-3, 2015y.
3. Интерференция расходящегося лазерного излучения в одноосном двухкомпонентной линзе. Journal " Bulletin of the Kazakh Academy of Transport and Communications birthday M.Tynyshbaev», №5-6, 2015y.
4. Характеристики лазерных лучей на выходе двухкомпенентной кристалооптической линзы». Journal "Bulletin of the Kazakh Academy of Transport and Communications birthday M.Tynyshbaev», №5-6, 2015y.
5. «Бифокалды линзадан лазер сәулелерінің тарауын есептеу әдісі». The majority of life science and international scientific journals , 5 ( 32 ) , October 2015.
6. «Исланд штатынан жасалынған биполяризатор». Al - Farabi Kazakh National University Bulletin 3 (54) in September 2015.
7. Бифокалды линзадағы поляризациялық сәулелердің трансформациясы. KBTU . Bulletin of the Kazakh - British Technical University , No. 3 , September 2015.
8. Физика сабағына зертханалық жұмыстарды өткізудің комуникациялық технологиясы. "The scientific basis for the design of professional and pedagogical innovations in education" republican scientific -practical conference proceedings , Arqalıq.2016y.
9. Үлкен адронды коллайдер мүмкіндіктері. "Readings Tulegenov", "modern system of education: training future" republican scientific - practical conference. Arkalyk , 2016.
10. Бифокальды линзадағы шашырайтын лазер сәулелерінің интерференциясы. Proceedings of the University 1 (62 ) 2016. The Republican Journal.
11. Бір ості кристалды жүйедегі лазер сәулесінің интерференциясы. Ы.Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясы БІЛІМ ғылыми – педагогикалық журнал, №1, 2016.
12. Шағын мектептегі физика сабағының бір үлгісі. Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция «Шағын кешенді мектептерде заманауи оқытудың әдіснамалық және әдістемелік мәселелері» Арқалық,2014.
13. Линзадағы поляризациялық сәулелердің трансформациясы. «Төлегенов оқулары» «Қазақстанның білім беру жүйесіндегі инновациялық үрдістер» тақырыбындағы республикалық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары. Арқалық, 2015ж 10 сәуір.
14. Жаңа Қазақстандық патриотизм – ұлт дамуының негізі. «Төлегенов оқулары»«Қазақстанның білім беру жүйесіндегі инновациялық үрдістер» тақырыбындағы республикалық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары. Арқалық, 2015ж 10 сәуір.
15. «Лазерлі интерферометрді физика сабағында қолдану». Проблемы совершенствования обучения математике, физике и информатике в школе и ВУЗЕ. Алматы, 24-25 октября 2014 г.
16. Particulaities dvuhkomponentnyh kristalloopticheskih systems. Science – SD International journal of applied and fundamental research. Germany, An der Trift 30, 63263 Neu – Isenburg, 29.12. 2014 y.
17. The Bases theory of distribution electromagnetic waves through two components crystal – optical lenses. Science and Education in XXI century. Bozeman, Montana, USA. Desember 1, 2014 y.
18. Бір ості кристалдардан жасалынған оптикалық жүйелердің түрлері. Ғылыми журнал, физика – математикалық серия. ПМУ хабаршысы №3,Павлодар, 4 наурыз 2014ж.
19. Бифокальды линзадағы поляризациялық сәулелердің анализаторсыз интерференциясы. «Білім», ғылыми педагогикалық журнал. №4 (71), Астана, 2014ж.
20. Бифокальды линзалардағы лазер сәулелерінің интерференциясы. М.Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялық академиясының Хабаршысы, №5 (90) Алматы, 2014.
21. Бифокальды линзадағы сәулелердің екіленуінің бұрыштық сипаттамалары. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің хабаршысы, №4 (68). Семей, 2014.
22. Лазерлі интерференциялық резольвометрдің көмегімен диссекторлардың ажыратқыштық қабілетін зерттеу. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық уни верситетінің Хабаршы ғылыми журналы, №4 (101). Астана, 2014.
23. Электромагнитті толқындардың екі құрамды кристалды оптикалық линзалардан өту теориясы. ҚР Ұлттық ғылым академиясының Хабарлары, №1 (299). Алматы, 2015.қаңтар.
24. Бифокальды линзаның фокустау қасиеттері. ҚР Ұлттық инженерлік академиясының Хабаршысы, №1 (55). Астана, 2015.
25. Бифокальды линзадағы сфералық лазер сәулелерінің интерференциясы. Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінің Хабаршысы, №1 (67). Наурыз 2015 ж.
26. Бір ості кристалды жүйелердегі лазер сәулелерінің интерференциясы. Л.Н.Гумилев атынлағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршы ғылыми журналы, №2 (105). Астана, 2015.
27. Акустооптикалық коррелятор. Қарағанды университетінің хабаршысы, физика сериясы, №1 (77) 2015жыл, ISSN 0142-0843.
28. Исланд штатынан жасалынған биполяризатордың қолданылу мүмкіндіктері. Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы Білім ғылыми-педагогикалық журнал.№3 (301) маусым2015.
29. «Екі құрамды кристалды линзадағы поляризациялық сәулелердің трансформациясы». Қазақстанның ғылымы мен өмірі № 4 (31) 17 май 2015ж.
30. Бифокалды линзалардағы сәулелердің екіленуінің бұрыштық сипаттамалары. Вестник Каз НТУ 2015 №1.
31. Разновидности кристалооптических систем из одноосных криталов. Наука и Мир Междунородный научный журнал Science and world international scientific journal июнь,№1(1),2013.
32. Физика пәнін тұрақты даму мүддесінде оқытудың белсенді әдістері. «Инновациялар және тұрақты даму» студенттердің аймақтық ғылыми тәжірибелік конференциясы Арқалық 11.10.2013ж.
33. Двухкомпонентные кристаллооптические призма и линза. 2nd International scientific conference “Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: New York, USA 9-10th September 2013.147-149cтр.
34. «Физикалық құбылыстарды математикалық модельдеу». «Қазіргі заманғы математика :проблемалы және қолданыстары»атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция (академик А.Д.Таймоновтың ғылыми-педагогикалық қызметіне арналған Қызылорда,24-26 қазан 2013 ж 501-504 б.б.
35. Шағын мектептер мәселелері және оны шешудің кейбір жолдары. «Шағын жинақты мектептерді жаңғырту- ауылдық мектеп оқушыларының сапалы оқу үдерісін жетілдіру негізі» 11-12 желтоқсан 2013 ж Арқалық.
36. Физические принципы построения и разновидности кристалооптических систем из одноосных кристалов. Инновационный потенциал, состояние и тенденции развития в экономике, проектном менеджменте, образовании, политологии, юриспреденции, психологии, экологии, медецине, филологии, социологии, технике, физике, математике Междунородная научно-практическая конференция Санкт-Петербург 30-31 октября 2013г.
37. Основы теории распространения электромагнитных волн через двухкомпонентные кристталлоптические линзы. Наука и Мир Междунородный научный журнал. Science and world international scientific journal июнь,№3(7)2014, том 1.Россия, г.Волгоград.
38. Кристалды оптикалық элементтердің қасиеттері. «Төлегенов оқулары» «Заманауи білім беру жүйесі: тәжірибеден болашаққа» тақырыбындағы республикалық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары. Арқалық, 2014ж 11 сәуір.
39. Актуальные проблемы формирования гражданской компетенции. «Төлегенов оқулары» «Заманауи білім беру жүйесі: тәжірибеден болашаққа» тақырыбындағы республикалық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары. Арқалық, 2014ж 11 сәуір.
40. Компетенция студентов высших учебных заведений. After academician Zulkarnai Aldamzhar Rome for the 15th anniversary of the University of socio- technical "reading Aldamzhar - 2013" International scientific - practical conference on 4-5 December 2013y.

Number of manuals (name), date of issue – 6
1. Кристалды оптикалық жүйелер және лазерлі өлшегіш. Monograph. Arkalyk. January ArkPI 2014y.
2. Қарапайым бөлшектер физикасы. Teaching tool, ArkPI 2014y.
3. Ғылыми көзқарасты қалыптастыру. Teaching tool, ArkPI 2014y.
4. Разработка и исследование устройств формирования оптических импульсов. Monograph. Arkalyk. ArkPI 2015y. ISBN 978-601-7556-29-7.
5. Нобель сыйлығының иегерлері. Teaching tool, ArkPI 2015y. ISBN 978-601-7556-36-5.
6. Атомдық физика.Бор пастулаттары. Electronic books. ArkPI 2015y.


Meiramkul

Full name -  Abdrakhmanova Meiramkul Turganbaevna

Position - Senior Lecturer

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.nom: 87013254753

Teaching disciplines -  Methods of teaching mathematics , Elementary mathematics

Academic degree - master natural Sciences

Academic status - no

Name of specialty - 5В010900- Mathematics

Qualification, professional retraining

1.2009, Kazahsky Economic University named after T. Ryskulov , "Method of research "

2. 2011 in Almaty , the National Academy of Education im.Y. Altynsarin , Kazakh National Pedagogical University named after Abai , a national seminar on the theme "Issues of continuity of the content of school mathematics in secondary schools and in higher education ."

3. 2012, Almaty , Kazakh State Women's Pedagogical University "Innovative technologies and methods of teaching mathematics "

4. 2015 Almaty , AO NTSPK " leading and " the head of the branch of the education system of the republic of Kazakhstan and the academic staff of the Republican Institute of Advanced Training

length of service - 27
length of service on specialty - 27

Number of scientific works (name) - international –7, national –15, regional-3, foreign - 3
international –7
1.Математиканы оқыту үрдісіндегі қолданбалы есептердің маңыздылығы. «Физика-математика ғылымдарының қазіргі білім беру кеңістігіндегі рөлі» атты IV халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Атырау қ., 24-25 cәуір 2014 ж
2. Геометриялық есептерді шешуде координаталар әдісін қолдану. «Қазақстан-2050» стратегиясы - жоғары оқу орындарында педагог кадрларды кәсіби даярлауды қалыптастыру концепциясының негізі» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция,14-15 қараша 2014 ж., Шымкент қ.
3. Математикадан білім сапасын жетілдіру жолдары. «Жаратылыстану ғылымдарының қазіргі заманғы өзекті мәселелері» халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет-конференция,14 қараша 2014 ж., Ақтөбе қ.
4.Негізгі тригонометриялық теңбе-теңдіктерді өрнектерді түрлендіруде қолдану. "ЭКСПО-2017: Ақпараттандыру - қоғам дамуының болашағы" Бектаев оқулары - 2 атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Шымкент -2016.
5.Мектеп математика курсында өндірістік мазмұнды есептерді шешу тәсілдері. "ЭКСПО-2017: Ақпараттандыру - қоғам дамуының болашағы" Бектаев оқулары - 2 атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Шымкент -2016
6. Геометрия есептерін шығаруда ингералды қолдану жолдары. "ЭКСПО-2017: Ақпараттандыру - қоғам дамуының болашағы" Бектаев оқулары - 2 атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Шымкент -2016
7. Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен мектеп оқушыларының «ХІІІ Сәтпаев оқулары» атты халықаралық ғылыми конференциясы, Павлодар қ., 12 сәуір 2013 ж.
national –15
1.Параметрлі теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу жолдары. «Қазақстанның білім беру жүйесін дамытудағы инновациялық бағыттар» «Төлегенов оқулары» республикалық ғылыми - тәжірибелік конференция, Арқалық қ., 12 сәуір 2013 ж.
2.Параметрі бар теңдеулерді Виет теоремасын қолдану арқылы шешу. «Қазақстанның білім беру жүйесін дамытудағы инновациялық бағыттар» «Төлегенов оқулары» республикалық ғылыми - тәжірибелік конференция, Арқалық қ., 12 сәуір 2013 ж.
3.Параметрі бар теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу тәсілдерін үйрету. «Қазақстанның білім беру жүйесін дамытудағы инновациялық бағыттар» «Төлегенов оқулары» республикалық ғылыми - тәжірибелік конференция, Арқалық қ., 12 сәуір 2013 ж.
4.Параметрі бар иррационал теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу тәсілдер. «Заманауи білім беру жүйесі: тәжірибеден - болашаққа» «Төлегенов оқулары» ғылыми - тәжірибелік конференция,Арқалық қ11сәуір 2014
5.Алтын қима. «Заманауи білім беру жүйесі: тәжірибеден - болашаққа» «Төлегенов оқулары» ғылыми - тәжірибелік конференция, Арқалық қ., 11 сәуір 2014 ж.
6.Айнымалы шаманың ең үлкен және ең кіші мәндерін табу. «Заманауи білім беру жүйесі: тәжірибеден - болашаққа» «Төлегенов оқулары» ғылыми - тәжірибелік конференция, Арқалық қ., 11 сәуір 2014 ж.
7.Айнымалы шаманың ең үлкен және ең кіші мәндерін табу. «Заманауи білім беру жүйесі: тәжірибеден - болашаққа» «Төлегенов оқулары» ғылыми - тәжірибелік конференция, Арқалық қ., 11 сәуір 2014 ж.
8.Теңдеулерді шешудің жалпы тәсілдері. «Заманауи білім беру жүйесі: тәжірибеден - болашаққа» «Төлегенов оқулары» ғылыми - тәжірибелік конференция, Арқалық қ., 11 сәуір 2014 ж.
9.Инклюзивті білім беруде ақпараттық технологияны пайдалану. «Заманауи білім беру жүйесі: тәжірибеден - болашаққа» «Төлегенов оқулары» ғылыми - тәжірибелік конференция, Арқалық қ., 11 сәуір 2014 ж.
10.Параметрлі теңдеулер мен теңсіздіктерді шешудің графиктік тәсілдері. «Заманауи білім беру жүйесі: тәжірибеден - болашаққа» «Төлегенов оқулары» ғылыми - тәжірибелік конференция, Арқалық қ., 11 сәуір 2014 ж.
11.Шағын кешенді мектептерде математика пәнін оқыту әдістері. «Шағын кешенді мектептерде заманауи оқытудың әдіснамалық және әдістемелік мәселелері» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция,14 қараша 2014 ж., Арқалық қ.
12.Инклюзивті білім беру жүйесінде математиканы оқытудың тиімді жолдары. "Қазақстанның білім беру жүйесіндегі инновациялық үрдістер", "Төлегенов оқулары" республикалық ғылыми-практикалық конференция, Арқалық қ, 10 сәуір 2015ж
13.Геометриялық есептерді алгебралық, тригонометриялық теңдеулер құру арқылы шығару жолдары . "Қазақстанның білім беру жүйесіндегі инновациялық үрдістер", "Төлегенов оқулары" республикалық ғылыми-практикалық конференция, Арқалық қ, 10 сәуір 2015ж
14.Математикадан сыныптан тыс жұмыстарда оқушылардың шығармашылық қызметін дамытудың әдістемелік жолдары. "Қазақстанның білім беру жүйесіндегі инновациялық үрдістер", "Төлегенов оқулары" республикалық ғылыми-практикалық конференция, Арқалық қ, 10 сәуір 2015ж
15.Координаталар әдісін саралап оқыту арқылы геометрия есептерін шешу әдістері. "Қазақстанның білім беру жүйесіндегі инновациялық үрдістер", "Төлегенов оқулары" республикалық ғылыми-практикалық конференция, Арқалық қ, 10 сәуір 2015ж

regional-3
1.Математика сабағында қиындатылған есептерді шығару әдістемесі. Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан -2050» стратегиясы Жолдауы аясында «Тәуелсіз Қазақстан: дамуы, қазіргі кезеңі және болашағы» IV аймақтық студенттік ғылыми-практикалық конференция, Астана қ, 5 сәуір 2013
2.Математиканы оқыту үрдісіндегі ұлттық мазмұнды есептердің маңыздылығы. Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан -2050» стратегиясы Жолдауы аясында «Тәуелсіз Қазақстан: дамуы, қазіргі кезеңі және болашағы» IV аймақтық студенттік ғылыми-практикалық конференция, Астана қ, 5 сәуір 2013
3.Табиғаттағы математика. Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан -2050» стратегиясы Жолдауы аясында «Тәуелсіз Қазақстан: дамуы, қазіргі кезеңі және болашағы» IV аймақтық студенттік ғылыми-практикалық конференция, Астана қ, 5 сәуір 2013

foreign - 3
1.Жел энергетикалық қондырғыларын жобалау. Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, I Международной научно-практической интернет-конференция, «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации», 21-22 февраля 2015 года, Переяслав-Хмельницкий
2.Негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктерді өрнектерді түрлендіруде қолдану. VІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» 30-31 октября 2015 года Переяслав-Хмельницкий 2015
3. Оқушылардың стереометрия есептерін шығару іскерліктерін қалыптастыру. ІХ Международной научно-практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» 1-2 декабря 2015 года Переяслав-Хмельницкий ‒ 2015

Number of manuals (name), date of issue.

1. Мәтіндік есептерді шешу, ArkGPI RIO, Arkalyk, 2013.(ISBN 978-601-7425-01-2)
2. Математиканы оқытуда күрделі есептерді шешу, ArkGPI RIO, Arkalyk , 2013.(ISBN 978-601-7425-39-8)
3. Параметрі бар теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу тәсілдері, ArkGPI RIO , Arkalyk , 2014.(ISBN 978-601-7425-82-1)
4. Мектеп математика курсындағы тез есептеу әдістерін есептер шығаруда қолдану, ArkGPI RIO, Arkalyk , 2014.(ISBN 978-601-7425-97-5)
5 Стереометрия курсынан есептер жинағы, ArkGPI RIO, Arkalyk , 2015.(ISBN 978-601-7556-72-3)


Borankul

Full name- Uzakova Borankul Ziyadinovna

Position- Senior Lecturer

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.nom: 87016245042

Teaching disciplines - Algebra and Number Theory, The theory of probabilities and mathematical statistics, Numerical Methods

Academic degree- masternatu

Academic status- no

Name of specialty- 5В010900- Mathematics

Qualification, professional retraining - Almaty , AO NTSPK " leading and " the head of the branch of the education system of the republic of Kazakhstan and the academic staff of the Republican Institute of Advanced Training.2014

length of service -30 years

length of service on specialty -27 years

Number of scientific works (name) - 26. international – 9, national – 11, foreign - 6

1. Көпсалалы математиканы оқытуда теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу әдістері. «Төлегенов оқулары» 

«Заманауи білім беру жүйесі: Тәжірибеден-болашаққа» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, 2014 жылы, 11 сәуір

2. Математика пәнін оқытуда  жаңа технология түрлерін қолдану арқылы оқушылардың құзыреттілігін дамыту. «Физика-математика ғылымдарының қазіргі білім беру кеңістігінің рөлі» атты IVқалықаралық ғылыми-практикалық конференцясы, Атырау қ., 2014 жылы, 24-25 сәуір

3. Математиканы тереңдетіп оқытудағы туынды қоланылуының ерешеліктері. «Заманауи білім беру жүйесі: Тәжірибеден-болашаққа» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, 2014 жылы, 11 сәуір

4. Шағын жинақталған мектепте математиканы оқытудың тиімді әдістері. «Төлегенов оқулары» «Заманауи білім беру жүйесі: Тәжірибеден-болашаққа» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, 2014 жылы, 11 сәуір

5. Қазақстанда 12 жылдық мектептерде математикалық білім берулердің ерекшеліктері. «Қазақстан - 2050» стратегиясы-жоғары оқу орындарында педагог кадрларды кәсіби даярлауды қалыптастыру концепциясының негізі»  атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, 2014 жылы, 14-15 қараша

6. Математика пәнін ағылшын тілінде оқытуда жаңа технологияларды пайдаланудың тиімділігі. «Қазақстан - 2050» стратегиясы-жоғары оқу орындарында педагог кадрларды кәсіби даярлауды қалыптастыру концепциясының негізі»  атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, 2014 жылы, 14-15 қараша

7. Математика сабағында ықтималдықтар теориясының элементтерін пайдалану арқылы оқушылардың білім деңгейін арттыру. Қазақстан - 2050» стратегиясы-жоғары оқу орындарында педагог кадрларды кәсіби даярлауды қалыптастыру концепциясының негізі»  атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, 2014 жылы, 14-15 қараша

8. Қазіргі жағдайда шағын жинақталған мектептерде математика пәнін оқытуды ұйымдастыру. «Шағын жинақы мектептерде заманауи оқытудың әдіснамалық және әдістемелік мәселелері» тақырыбында «Алтынсарин оқулары-2014» республикалық ғылыми тәжірибелік конференция. 14 қараша 2014 жыл

9. Математика сабағында жаңа технологияны пайдалану арқылы білім сапасын арттыру. «Жаратылыстану ғылымдарының қазіргі заманғы өзекті мәселелері» Халықаралық ғылыми –тәжірибелік интернет конференциясы Ақтөбе 17-18 желтоқсан 2014ж

10. Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистиканың әр саладағы алатын орны мен рөлі. «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» тақырыбында 1 халықаралық ғылыми-практикалық интернет-конференция 21-22 ақпан, 2015ж, Переяслав-Хмельнинцкий қаласы, Украйна

11. 12 жылдық білім беру жағдайында деңгейлеп, саралап оқытуды пайдалану арқылы білім сапасын арттыру жолдары. «Төлегенов оқулары», «Қазақстанның білім беру жүйесіндегі инновациялық үрдістер» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, 2015 жылы, 10 сәуір

12. Теңдеулер жүйесінің түрлері және оларды шешудің негізгі тәсілдері. «Төлегенов оқулары» 

«Қазақстанның білім беру жүйесіндегі инновациялық үрдістер» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, 2015 жылы, 10 сәуір

13. Функцияларды оқыту арқылы пәнаралық байланыстар орнату. «Төлегенов оқулары» «Қазақстанның білім беру жүйесіндегі инновациялық үрдістер» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, 2015 жылы, 10 сәуір

14. Шағын кешенді мектептерде математиканы оқыту әдістемесі. «Төлегенов оқулары» «Қазақстанның білім беру жүйесіндегі инновациялық үрдістер» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, 2015 жылы, 10 сәуір

15. Математикадада ықтималдықтар теориясының әр саладағы алатын орны мен рөлі. «Төлегенов оқулары» 

«Қазақстанның білім беру жүйесіндегі инновациялық үрдістер» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, 2015 жылы, 10 сәуір

16. Уақытты үнемдеу арқылы геметриялық есептерді шығару жолдары. VІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования  в условиях глобализации» 30-31 октября 2015 года Переяслав-Хмельницкий 2015

17. 7 саны – қасиетті сан. VІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования  в условиях глобализации» 30-31 октября 2015 года  Переяслав-Хмельницкий ‒ 2015

18. Логикалық есептердің түрлері, шығару және зерттеу. VІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования  в условиях глобализации» 30-31 октября 2015 года  Переяслав-Хмельницкий ‒ 2015

19. Орта мектеп шеңберіндегі оқушылардың математикалық логикалық ой-өрісін дамыту. VІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования  в условиях глобализации» 30-31 октября 2015 года  Переяслав-Хмельницкий ‒ 2015

20. Логарифмдік теңдеулерді шешуде ойлау қабілеттерін дамыту жолдары. IX- Международной научно-практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования  в условиях глобализации» 2 декабря, 2015 года. Переяслав-Хмельницкий

21. Дарынды балаларды оқытатын мектептерде математиканы оқытудың ерекшеліктері. "Экспо  - 2017: ақпараттандыру - қоғам дамуының болашағы" Бекетаев оқулары -2 атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. оңтүстік қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты. Шымкент-2016ж.

22. Математика сабақтарында оқушыларды адамгершілікке тәрбиелеудің жолдары. "Экспо  - 2017: ақпараттандыру - қоғам дамуының болашағы" Бекетаев оқулары -2 атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. оңтүстік қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты. Шымкент-2016ж.

23. Математиканы оқыту үрдісінде пәнаралық байланыстарды іске асыру жолдары. "Экспо  - 2017: ақпараттандыру - қоғам дамуының болашағы" Бекетаев оқулары -2 атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. оңтүстік қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты. Шымкент-2016ж.

24. Математика сабағында оқушылардың пәндік құзыреттілігін қалыптастыру. "Төлегенов оқулары", "Заманауи білім үрдесінде білім алушылардың зерттеу құзыреттілігін дамыту" тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. Арқалық-2016ж., 25 ақпан.

25. Математика сабақтарында дәлелдеуге оқыту арқылы оқушылардың логикалық ой-өрісін дамыту. "Төлегенов оқулары", "Заманауи білім үрдесінде білім алушылардың зерттеу құзыреттілігін дамыту" тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. Арқалық-2016ж., 25 ақпан.

26. Қазаққа қасиет саналған жеті санның қыры мен сыры. "Жастар және ғылым: бүгін мен келешегі"

"Жасампаз жастар" халықаралық форумы аясындағы жас ғалымдар мен студенттердің II халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. 15 сәуір. 2016 ж. III том. Ақтөбе қ.

Number of manuals (name), date of issue.

1. «. Сызықты алгебра» ArkGPI  RIO, Arkalyk 2012. ISBN978-601-7425-00-5

2. Ықтималдықтар теориясы» ArkGPI  RIO, Arkalyk 2013. ISBN978-601-7425-37-1

3. «Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика» сборник тест. ArkGPI  RIO, Arkalyk. 2014. ISBN978-601-7425-83-8

4. «Математиканың мәселелік есептерін шығару жолдары» ArkGPI  RIO, Arkalyk, 2014. ISBN978-601-7425-98-2

5. «Сандық әдістер» лабораторный  работы. ArkGPI  RIO, Arkalyk, 2015. ISBN 978-601-7556-73-0


Anar

Full name - Tulegenova Anar Kabdygaliyeva

Position - Senior Lecturer

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.nom: 87011213124

Teaching disciplines - Mathematical logic and discrete mathematics, Theory of probability and mathematical statistics, New technologies in education Higher mathematics
Academic degree - Master of Natural Sciences

Academic status - no
Name of specialty -5В010900- Mathematics 5В010900 -Physics

Qualification, professional retraining -1. Certificate " Certificate of "Nazarbayev Intellectual school", Graduated from a training of trainers on the Program of additional professional education of graduate students of higher educational institutions engaged in teacher training, developed on the basis of multi-level programs of advanced training of pedagogical staff of the Republic of Kazakhstan in the volume of 232 hours

length of service-19

length of service on specialty-19

Number of scientific works (name) - international –11, national –12, foreign - 6 regional -3
1. Болашақ энергиясы "Trends and prospects of development of science and education in conditions of globalization" February 21-22, 2015. , international scientific - practical Internet-conference
2. Электродинамика бөлімі бойынша экспериментті есеп шығарудың ғылыми негіздері "Trends and prospects of development of science and education in conditions of globalization" on March 30-31, 2015. II international scientific and practical Internet-conference
3. «Әр түрлі ортадағы электр тогы» тақырыбын түсіндірудің әдістемесі Trends and prospects of development of science and education in conditions of globalization" 30-30 Oct 2015. , international scientific - practical Internet-conference.
4. Мектеп математикасындағы анализ және синтез Tendencies and prospects of education development Education science and. in the conditions of globalization" 30-30 Oct g Employees p international scientific - practical Internet-conference
5. Мектепте математикадан өз бетінше жұмыстың түрлерін ұйымдастыру. XXI International scientific and practical Internet conference "Problems and prospects of development of science in the beginning of the third millennium in Europe and Asia," Mr. Pereslav-Khmelnitsky 30-31 Decem 2015
6. Мектеп математикасындағы анализ және синтез XXI International scientific and practical Internet conference "Problems and prospects of development of science in the beginning of the third millennium in Europe and Asia," Mr. Pereslav-Khmelnitsky 30-31 Decem 2015

7. Инновациялық технологияны меңгеру жолдары Глобализация: Проблемы модернизации политической системы, экономики, науки и образования. Костанай, 2008
8. Дифференциалдық теңдеулер жүйесін шешу жолдары. Proceedings of the international scientific conference of young scientists, students and schoolchildren "Satpaev readings IX" "Jas ғalymdar" Pavlodar 2hours 2009
9. Жаратылыстануда математиканың орны ерекше. Proceedings of the international scientific conference of young scientists, students and schoolchildren "Satpaev readings IX" "Jas ғalymdar" Pavlodar 2hours 2009
10. Әл-Фарабидің математикалық еңбектері. Proceedings of the international scientific conference of young scientists, students and schoolchildren "Satpaev readings IX" "Jas ғalymdar" Pavlodar 2hours 2009.
11. Математика сабағында оқушыларды жан-жақты өзіндік дамыту тұрғысынан тәрбиелеу. "Teacher masierstvo and best practices of self-knowledge: achievements, actualization" of the international scientific-practical conference on April 28-29, 2010
12. Мектеп курсындағы есептерді компьютер арқылы шешуді үйрену. International scientific-practical conference "Socio - educational and psychological support for gifted children in the system of continuous education" Arқalyқ, February 14, 2013 zhyl
13. «Электродинамика негіздері» бойынша шығармашылық есептердің маңыздылығы Certificate "Problems of improving the teaching of mathematics, physics and computer science in schools and universities" Mat.mezhd.nauch.-Pract. Conf. - Almaty KazNPU. Abay 2014
14. Қалыптастырушы бағалау әдіс-тәсілдерінің ерекшеліктері. International scientific conference of young scientists, graduate students, students and students' HҮІ Satpaev readings "Tom 21. Pavlodar 2016zh
15. Электродинамика тарауына есептер шығару жолдары of International students scientific- practicai conference ‘Youth. Science and innovations’, devoted to 25- anniversary of Independence of the Republic of Kazakhstan and the 50 th anniversary of Aktobe regional state University after name of К. Zhubanov April 8-9, 2016
16. Шығармашылық тапсырманы орындау-өзбетінше жұмыс істеуге тәрбиелеу жолы International scientific-practical conference "Sistemanaya modernization of pedagogical education of Kazakhstan: problems and solutions" on May 26-27, 2016. Almaty

Number of manuals (name), date of issue.
1. Сызықтық алгебра textbook deferrals Arkgpi Arkalyk, 2013. (ISBN 978-601-7425-00-5)
2. Ықтималдықтар теориясы educational guidance ArқMPI RBB, Arқalyқ қ ,2013.(ISBN) 978-601-7425-37-1).
3. Мектеп геометрия курсындағы кеңістіктегі салу есептерін шешудің тиімді тәсілдері ArқMPI RBB, 2015ж.(ISBN) 978-601-7556-37-2


Saule

Full name - Dzhaketova Saulе Zhaksylykovna

Position - Senior Lecturer

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.nom: 87016192944

Teaching disciplines – Analytic geometry, the foundations of geometry, differential geometry and topology, differential equations
Academic degree – Master of pedagogical Sciences
academic status– no
Name of specialty – 5В010900- Mathematics
Qualification, professional retraining
1. 21-26.04.2014 rosiyskogo Federation City Krasnoyarsk State University V.P.Astafeva refresher on the topic "Ways of use of digital learning resources in mathematics lessons"
2. 24.11.14-6.12.14 Republican Institute refresher course teaching staff of the Republic of Kazakhstan "leading and" Almaty.
3. Newcastle University "Leaning and Teaching in Higher Education" from 24.11-05.12.14

length of service – 15 years
length of service on specialty– 15 years
Number of scientific works (name) – 52 international – 18, national – 19, foreign – 8 regional -7
1. Geogebra ортасында геометриялық модельдеу арқылы оқушылардың ғылыми-ізденушілік қабілеттерін арттыру « Tendencies and prospects of development of science and education in the context of globalization », I International scientific-practical conference. Pereyaslav-Khmelnitsky 21-22 February 2015
2. " Планиметрия курсы бойынша Geometer`sSketchPad бағдарламасының қолданылуы " "Trends and prospects of development of science and education in the context of globalization" VIIІ International scientific-practical conference. Pereyaslav-Khmelnitsky 30-31 October 2015.
3. .«Мәтіндік есептерді шешуде алгебралық әдісті қолдану арқылы оқушылардың ғылыми-ізденімпаздықтарын қалыптастыру» "Trends and prospects of development of science and education in the context of globalization" ІХ International scientific-practical conference. Pereyaslav-Khmelnitsky 2-3 december 2015.
4." Оқушыларды математика пәнінен ҰБТ-ға дайындау жолдары " XHІ International scientific and practical Internet-conference "Problems and prospects of development of science in the beginning of the third millennium Europe and Asia, "Pereyaslav-Khmelnitsky 30-31 December 2015
5. «5 сыныпта теңдеудің көмегімен мәтінді есептерді шығару әдістемесі» XHІ International scientific and practical Internet-conference "Problems and prospects of development of science in the beginning of the third millennium Europe and Asia, "Pereyaslav-Khmelnitsky 30-31 December 2015
6. " Geometer’s sketchpad ортасын стереометрия курсы бойынша есептер шығаруда қолдану»" "Trends and prospects of development of science and education in the context of globalization" XII International Scientific and Practical Conference. Pereyaslav-Khmelnitsky 30-31 March 2016.
International:
1. «Инновациялық технологияны меңгеру жолдары» «Глобализация: проблемы модернизации политической системы, экономики, науки и образования» International scientific-practical conference, Kostanai, 2008 .
2.«Дифференциялдық теңдеулер жүйесін шешу жолдары» «ІХ Сатбаевские чтения» International scientific-practical conference Pavlodar , 2009
3. «Дифференциалдық теңдеулерді шешуде компьютерлік технологияны қолдану» «Экология и устойчивое развитие» новая дисциплина проблемы и перспективы» International scientific-practical conference, Arkalyk., 14-15.04. 2011
4. «Математика сабағында интерактивті тақтаны қолдану тиімділігі» «Экология и устойчивое развитие» новая дисциплина проблемы и перспективы» International scientific-practical conference, Arkalyk., 14-15.04. 2011
5. «Ақпараттық технологияны математика сабағында қолдану арқылы білім сапасын көтеру» International scientific-practical conference :Social-pedagogical and psychological supporting of gifted children continuous education system, Arkalyk., 14.02. 2013
6. «Тест жүйесімен оқушылардың білімін бақылау мен бағалау мәселелері» of the ІVth International scientific-practical conference “The role of Physics and Mathematics Science in modern education sphere”, Atyrau 24-25.04. 2014
7. «Geogebra - қызықты геометрия» International scientific-practical conference «Проблемы совершенствования. обучения математике, физике и информатике» Almaty 23-24.10.2014
8. «Геометрия пәнін оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдану» International scientific-practical conference “Strategy “KAZAKHSTAN-2050” –Basis of the concept of hicher education institutions in professional formation of pedagogical shots” . Shymkent , 14-15.11.2014
9. «Geogebra- динамикалық геометрия» International scientific-practical conference “Strategy “KAZAKHSTAN-2050” –Basis of the concept of hicher education institutions in professional formation of pedagogical shots” . Shymkent , 14-15.11.2014
10. «Геометрияда инновациялық технологияларды пайдалану» International scientific-practical conference “Strategy “KAZAKHSTAN-2050” –Basis of the concept of hicher education institutions in professional formation of pedagogical shots” . Shymkent , 14-15.11.2014
11.» Бейінді саралап оқыту жүйесінің дарынды балаларға арналған мектеп пен гимназияның айырмашылығы» International scientific-practical conference “Strategy “KAZAKHSTAN-2050” –Basis of the concept of hicher education institutions in professional formation of pedagogical shots” . Shymkent , 14-15.11.2014
12. «Диофант теңдеулері және оны шешу жолдары» «ХVI Сатбаевские чтения» International scientific-practical conference Pavlodar г.Павлодар 2016г.
13. «Стереометрия курсы бойынша есептер шағыруда Geometer’s Sketchpad бағдарламасын қолдану жолдары» «ХVI Сатбаевские чтения» International scientific-practical conference Pavlodar 2016г.
14. «Geometer’s Sketchpad ортасының оқушылардың ғылыми көзқарастарын қалыптастырудағы маңызы» «ХVI Сатбаевские чтения» International scientific-practical conference Pavlodar 2016.
15. «Geometer’s Sketchpad бағдарламасының оқушылардың геометриялық есептер шығару кезінде кеңістіктегі елестету қабілеттерін дамытудағы орны» International scientific-practical conference "MODERNIZATION OF PEDAGOGICAL EDUCATION SYSTEM OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: THE SOLUTIONS TO PROBLEMS ", Almaty 26-27.05.2016г.
16. « Мектеп математика курсы олимпиадаларында кездесетін екінші ретті анықталмаған теңдеулерді шешу жолдары» International scientific-practical conference "MODERNIZATION OF PEDAGOGICAL EDUCATION SYSTEM OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: THE SOLUTIONS TO PROBLEMS ", Almaty 26-27.05.2016г.
17. «Планиметрия есептерін "Geometer's Sketchpad" ортасында шығару арқылы оқушылардың белсенділіктерін арттыру» International scientific-practical conference "MODERNIZATION OF PEDAGOGICAL EDUCATION SYSTEM OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: THE SOLUTIONS TO PROBLEMS ", Almaty 26-27.05.2016г.
18. «Математикадан ҰБТ-да кездесетін кейбір теңдеулерді тез шешу әдістері» International scientific-practical conference "MODERNIZATION OF PEDAGOGICAL EDUCATION SYSTEM OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: THE SOLUTIONS TO PROBLEMS ", Almaty 26-27.05.2016г.

Number of manuals (name), date of issue 
1. " Мәтіндік есептерді шешу " Training Toolkit ArkGPI RIO, Arkalyk, 2013. (ISBN978-601-7425-01-2)
2. « Математиканы оқытуда күрделі есептерді шешу " Training Toolkit ArkGPI RIO, Arkalyk, 2013. (ISBN 978-601-7425-39-8)
3. " Жоғары дәрежелі теңдеулерді шешу жолдары " Training Toolkit ArkGPI RIO Arkalyk 2015. (ISBN 978-601-7556-28-0)
4. "Математикалық терминдердің ағылшын-орыс-қазақ сөздігі. Англо - русско – казахский словарь математических терминов. English – Russian – Kazakh dictionary of mathematical terms »Training Toolkit ArkGPI RIO Arkalyk 2015. (ISBN 978-601-7556-43-3)
5. "10-11 сынып бағдарламалары бойынша тесттер жинағы» (Алгебра және анализ бастамалары). Training Toolkit ArkGPI RIO Arkalyk 2015 (ISBN 978-601-7556-43-3)


Asselya

Full name - Aubakirova Asel Aubakirovna

Position - Senior Lecturer

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.nom: 87014682756

Teaching disciplines – Physics, Fundamentals of kinematic physics and statistical physics

Academic degree – master Education Sciences

Academic - status no

Name of specialty – 5В011000- Fhysics

Qualification, professional retraining

1. Certificate "Nazarbayev Intellectual Schools", Center of Excellence, University of Cambridge Faculty of Education jointly developed with the Republic of Kazakhstan on the basis of the basic level and increase the training course.
2. Certificate in Technical University of Porto in Portugal. On the topic of "Innovative University and higher education teaching methods" and the system will boost the National Institute of Education in 2015
3. 2015 Almaty, AO NTSPK "leading and" the head of the branch of the education system of the republic of Kazakhstan and the academic staff of the Republican Institute of Advanced Training

length of service - 17
length of service on specialty - 12

Number and (name) of scientific papers – national – 7, international – 11, VAK-7, foreign - 5

І. national – 7
1. Ақпараттық технологиялардың сабақтан тыс қызметіндегі тиімділігі. «Білім беру жүйесін жаңғыртудағы қазіргі заманғы әдістемелер мен технологиялар «Тулегеновские чтения», Республиканская научно - практическая конференция 17.04.2012 ж.
2. Физика сабағында дүниетанымды қалыптастыру. «Білім беру жүйесін жаңғыртудағы қазіргі заманғы әдістемелер мен технологиялар» «Тулегеновские чтения», Республиканская научно - практическая конференция 17.04.2012 ж.
3. Терең білім уақыт талабы. Білім-ұлттық адам капиталын сапалы қалыптастырудағы қозғаушы күш Алтынсарин оқулары-2012, Республиканская научно - практическая конференция Аркалык 2-часть 2012,.стр 473-475.
4. Болашақ физика пәні мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың әдістемесі. Заманауи білім беру жүйесі: тәжірибеден- болашаққа. «Тулегеновские чтения», Республиканская научно - практическая конференция - Арқалық2014, стр.62-66
5. Шағын жинақталған мектептерде физикадан өзіндік жұмыстарды ұйымдастыру негізінде оқушылардың құзіреттілігін қалыптастыру. «Шағын жинақы мектептерде заманауи оқытудың әдіснамалық және әдістемелік мәселелері» тақырыбында «Алтынсарин оқулары-2014» Республиканская научно - практическая конференция. 14 қараша 2014 жыл
6. Сын тұрғысынан ойлау арқылы білім алушылардың кәсіби құзіреттілігін арттыру. «Заманауи білім беру үрдісінде білім алушылардың зерттеу құзыреттілігін арттыру» «Тулегеновские чтения», Республиканская научно - практическая конференция 25.02.2016 ж.
7. Физикалық құбылыстар және лирика.«Заманауи білім беру үрдісінде білім алушылардың зерттеу құзыреттілігін арттыру» «Тулегеновские чтения», Республиканская научно - практическая конференция 25.02.2016

ІІ. international – 11
1.Лазерлі интерферометрді физика сабағында қолдану «Проблемы совершенствования обучения математике, физике и информатике в школе и вузе» Мат.межд.науч.-практ. Конф. – Алматы, КазНПУ им. Абая,2014
2. 12 жылдық білім беру жүйесіндегі физиканы оқытуда өзіндік жұмыстың алатын орны. Международная научно-практическая интернет-конференция«Современные актуальные проблемы естественных наук»,АРГУ им. К. Жубанова, 2014года
3. Солнечная батарея и их реальная эффективность. «Қазақстан -2050» стратегиясы жоғары оқу орындарында педагог кадрларды кәсіби даярлауды қалыптастыру концепциясының негізі» Международная научно-практическая конференция Чимкент қ., ЮКГПИ, 14-15.11.2014ж.
4. Физика пәнін оқыту барысында оқушылардың физикалық ойлау және шығармашылық қабілеттерін дамыту . «Қазақстан -2050» стратегиясы жоғары оқу орындарында педагог кадрларды кәсіби даярлауды қалыптастыру концепциясының негізі» Международная научно-практическая конференция Чимкент қ., ЮКГПИ, 14-15.11.2014ж.
5. Мектептегі физика пәнінен қосымша сабақтардың ерекшелігі мен пайдасы. «Қазақстан -2050» стратегиясы жоғары оқу орындарында педагог кадрларды кәсіби даярлауды қалыптастыру концепциясының негізі» Международная научно-практическая конференция Чимкент қ., ЮКГПИ, 14-15.11.2014ж.
6. Физиканы оқыту әдістемесінің теориялық және жалпы дидактикалық негіздерінің маңыздылығы. «Қазақстан -2050» стратегиясы жоғары оқу орындарында педагог кадрларды кәсіби даярлауды қалыптастыру концепциясының негізі» Международная научно-практическая конференция Чимкент қ., ЮКГПИ, 14-15.11.2014ж.
7. Физикада есептер шығарудың маңызы, олардың оқу үрдісіндегі орны. «Қазақстан -2050» стратегиясы жоғары оқу орындарында педагог кадрларды кәсіби даярлауды қалыптастыру концепциясының негізі» Международная научно-практическая конференция Чимкент қ., ЮКГПИ, 14-15.11.2014ж.
8. Физикадан үй жағдайындағы эксперименттік жұмыстардың маңызы. Жас ғалымдар,магистранттар, студенттер мен мектеп оқушыларының «ХҮІ САТБАЕВ ОҚУЛАРЫ» Материалы международной научно-практической конференции Павлодар 2016. Том 12
9. Күн энергиясын жер бетінде пайдалану. Жас ғалымдар,магистранттар, студенттер мен мектеп оқушыларының «ХҮІ САТБАЕВ ОҚУЛАРЫ» Материалы международной научно-практической конференции Павлодар 2016. Том 12
10. Күн және жел энергетикасының қолданылуы «Әуезов оқулары - 14:Жаңа жаһандық ахуалдағы Қазақстанның білім мен ғылымдағы иновациалық әлеуеті» Материалы международной научно-практической конференции. Шымкент: М. Әуезов ОҚМУ, 2016г.
11. Нанотехнологияның жетістігі – атомдық инженерия. «Әуезов оқулары - 14:Жаңа жаһандық ахуалдағы Қазақстанның білім мен ғылымдағы иновациалық әлеуеті» Материалы международной научно-практической конференции.Шымкент: М. Әуезов ОҚМУ, 2016ж.

ІІІ. VAK-7
15. Жоғары оқу орнындағы студенттердің іс-әрекетін жүйелі талдау, Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. Серия гуманитарных наук. Астана, 2013. - № 3(94). Стр.439-442
16. Физика механика тарауын оқытуға қойылатын қазіргі педагогикалық әдістемелік талаптар.Ізденіс ҚР Халықаралық ғылыми-журнал қосымшасы гуманитарлық ғылымдар сериясы. № 4(1)2013.Алматы,.221-226 бет.
17. Компетентно-технологическая деятельность преподавателя. Қазақстан жоғары мектебі . Халықаралық ғылыми педагогикалық басылым. №2Алматы 2014,.308-312 бет
18. Бифокальды линзадағы лазер сәулелерінің интерференциясы. Вестник КазАТК им. М.Тынышпаева Серия гуманитарных наук. Алматы, 2014. - № 3(94). Стр.439-442
19. Бір ості кристалды жүйелердегі лазер сәулелерінің интерференциясы . Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. Серия гуманитарных наук. Астана, №2 (105). Астана, 2015
20. Интерференция расходящегося лазерного излучения в одноосном двухкомпонентной линзе. Журнал «Вестник казахской академии транспорта и коммуникаций имени М.Тынышбаева» №5 -6 декабря 2015 ж.
21. Характеристики лазерных лучей на выходе двухкомпенентной кристалооптической линзы» . Журнал «Вестник казахской академии транспорта и коммуникаций имени М.Тынышбаева» №5 -6 декабря 2015 ж

ІҮ. Foreign - 5
1. Болашақ педагогтардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. ХХІ Материалы международной научно-практической интернет конференция Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ. Переяслав-Хмельни4цький 2014,. стр. 140-142
2. Проведение лабораторных занятий виртуально-анимационнымы технологиями. Третья международная научно-практическая конференция «Математика в современном техническом университете»25-26 декабря 2014 года, Киев.
3. Применение виртуально – анимационных технологий в преподавании физики. Третья международная научно-практическая конференция «Математика в современном техническом университете»25-26 декабря 2014 года, Киев.
4. Физика пәнінен сын тұрғысынан ойлаудың тиімді жолдары «Тенденции перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» 8 междунородная научно-практическая интернет –конференция 30-31 октября 2015 г. Г. Переяслав-Хмельницкий.
5. Физика сабағында жаңа тәсілдерді қолдану арқылы кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру. «Тенденции перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» 8 междунородная научно-практическая интернет –конференция 30-31 октября 2015 г. Г. Переяслав-Хмельницкий

Number of manuals (name), date of issue 
1.Obuchenie on teaching physics to assess the success of the external test set. ArқMPI RBB, Arқalyқ қ, 2015zh. ISBN 978-601-7556-67-9
2. Collection of lectures on the subject of teaching physics. ArқMPI RBB, Arқalyқ қ, 2015zh. ISBN 978-601-7556-66-2


SadykovaFull name – Sadykova Bazargul Saparbekovna

Position - Senior Lecturer

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.nom: 87752693973

Teaching disciplines - Physics kernel and condensate mediums, Optics, Methods of solution of problems in physics

Academic degree - Master of Natural Sciences
Academic status - no

Name of specialty -5В011000- physics

Qualification, professional retraining -1. Certificate - 2015 year, city Almaty, training center «Orleu»

length of service -15 years

length of service on specialty -6 years

Number of scientific works (name) - international -32 scientific papers, international -16 , Republican-8, WAC - 5, abroad-2

1. Оқушылардың қабілетін дамытудағы заманауи физика сабағы. International scientific - practical conference " in continuing education social-pedagogical and psychological support for gifted children », I is February 14, 2013, the certificate
2. Сапалы сабақ қоғамның инновациялық дамуының маңызды жолдарының бірі. International Scientific Conference " Human Capital in Kazakhstan : a condition and growth prospects " devoted to the 75th anniversary of academician of NAS RK Sagadiev Kenzhegali Abenovich , Part I, February 22, 2013, Astana , Kazakhstan

3. Дүниетанымды қалыптастыру патриотты тәрбиенің негізі. The first part-time International conference " Actual problems of law, economics and education at the present stage : Theory and Practice" , Almaty , Institute of Law and Economics , March 15-16, 2013, a certificate
4. Активті аймақтар. Тәжді дақтар. " Tulegenov read " Republican scientific-practical conference on the theme : "Innovative Kazakhstan education system development direction " , part II of 2013 , at Arkalyk city
5. Электромагниттік толқындарды тәжірибе жүзінде бақылау. " Tulegenov read " Republican scientific-practical conference on the theme : "Innovative Kazakhstan education system development direction " , part II of 2013 , at Arkalyk city
6. Күн-Жер байланыстары. Күн активтілігі. " Tulegenov read " Republican scientific-practical conference on the theme : "Innovative Kazakhstan education system development direction " , part II of 2013 , at Arkalyk city
7. Лазерлік өлшегіш құралдар. Bulletin of the Karaganda University , Karaganda , №2 ( 70 ) / 2013 , June
8. Разновидности кристаллооптических систем из одноосных кристаллов. Science and world international scientific journal, in September 2013 , Russia , Volgograd
9. Динамикадан есептерді шығару әдістері. " Tulegenov read " Republican scientific-practical conference on the theme : "Modern system of education : the experience of the past look future" , 11 April 2014 .
10. Атом ядросының моделі. " Tulegenov read " Republican scientific-practical conference on the theme : "Modern system of education : the experience of the past look future", 11 April 2014 .
11. Биполяризатор негізіндегі интерферометр. " Tulegenov read " Republican scientific-practical conference on the theme : "Modern system of education : the experience of the past look future", 11 April 2014 .
12. Физиканы оқытудағы эксперименттің маңызы. "Стратегия" Казахстан-2050 "- подготовка учителей в высших учебных заведениях, составляющий основу концепции" международная научно-практическая конференция, ноябрь 2014 года.
13. Күн-жер байланыстары. " PERSPECTIVES Trends and development of science and education in the context of globalization " 1 International Scientific and Practical Internet - conference g.Preyaslav -Khmelnitsky , 21-22 February 2015
14. Күн активтілігінің жердегі үрдістерге әсері. "PERSPECTIVES Trends and development of science and education in the context of globalization" 1 International Scientific and Practical Internet - conference g.Preyaslav-Khmelnitsky, 21-22 February 2015
15. Шағын жинақталған мектептерде сапалы білім берудегі жаңа технологиялар. "Metodolicheskie and methodological problems of modern education in small schools" "Altynsarinskie read" Republican scientific-practical conference, Arkalyk, November, 2014
16. Линзадағы поляризациялық сәулелердің трансформациясы. Republican scientific-practical conference on the theme: "Innovative processes in the education system of Kazakhstan" "Tulegenovskie read" Arkalyk, April, 2015
17. Бифокальды линзадағы сфералық лазер сәулелерінің интерференциясы. Journal of the East Kazakhstan State Technical University D.Serikbaev, March 2015
18. Бір ості кристалдан құрастырылған линзадағы лазер сәулесінің интерференциясы. Bulletin of the Kazakh Academy of Transport and Communications named M.Tynyshpaeva, №2-3, 2015
19. Бифокалды линзадағы поляризациялық сәулелердің трансформациясы. Bulletin of the Kazakh-British Technical University, September 2015
20. Физика сабағында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданудың тиімділігі. "PERSPECTIVES Trends and development of science and education in the context of globalization" 1 International Scientific and Practical Internet - conference g.Preyaslav-Khmelnitsky, Ukraine, 30-31 March 2016
21. Пәнаралық байланыста физикадан зертханалық жұмыстарды ұйымдастырудың тиімділігі. "Young people, science and innovation", dedicated to the 25th anniversary of Independence of the Republic of Kazakhstan the international scientific-practical conference, Aktobe, April 8, 2016 Certificate.
22. Физикадан оқушылардың қабілетін дамытуда зертханалық жұмыстарды ұйымдастырудың маңыздылығы. International scientific conference of young scientists, graduate students, students and schoolchildren «XVI Satpaev readings", Pavlodar 2016
23. Физика сабағында пәнаралық байланысқа есептер шығартуда оқушылардың кәсіби құзыреттілігін арттыру жолдары. Republican scientific-practical conference on the theme: "The development of research competence of students in the modern educational process " "Tulegenov read" Arkalyk, 2016
24. Физика сабағында пәнаралық байланысқа зертханалық жұмыстар жасатуда оқушылардың кәсіби құзыреттілігін арттыру. Materials international scientific and practical conference “Expo-2017: Informatization is future of society development” Bektaev Readings -2. Part I. c.Chymkent
Number of manuals (name), date of issue
1. Atomic physics. Bohr's postulates, electronic textbook, 2013
2.Sbornik tests on general physics, educational allowance metodocheskoe, 2015
3.Sbornik laboratory works on general physics, educational allowance metodocheskoe, 2016
4.Samostoyatelnye work on physics teaching and metodocheskoe benefit Arkalyk, 2016


Gulmira

Full name- Sabitbekova Gulmira

Position- Senior Lecturer

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.nom: 87011220513

Teaching disciplines- Mathematical analysis, differential equations

Academic degree- master

Academic status-no

Name of specialty-5B-10900-Mathematics

Qualification, professional retraining-

length of service -17 years

length of service on specialty-17 years

Number of scientific works (name)-9 national – 1, international – 2, foreign – 4, international journal –1

1.Simple solution of periodical boundary problem for system of hyperbolic equations with mixed derivative. «Үздіксіз білім беру үдерісінде дарынды балаларды әлеуметтік-педагогикалық және психологиялық қолдау» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Арқалық қ., 14 ақпан 2013 ж.
2. Достаточные условия существования решения периодической краевой задачи для системы квазилинейных гиперболических уравнений со смешанной производной. «Төлегенов оқулары» «Қазақстанның білім беру жүйесін дамытудағы ииновациялық бағыттар» республикалық ғылыми- тәжірибелік конференция, Арқалық қ., 12 сәуір 2013 ж.
3. Қарапайым дифференциалдық теңдеулерге арналған периодты шеттік есептер топтарының шешілімдері туралы. Қарағанды университетінің хабаршысы. Математика сериясы, №4(72), 2013 ж.
4. Сызықты гиперболалық теңдеулер жүйесі үшін периодты шеттік есепті шешімін табу алгоритмі.«Төлегенов оқулары» «Заанауи білім беру жүйесі: тәжірибеден-болашаққа» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, Арқалық.,11 сәуір 2014 ж.
5. Квазисызықты гиперболалық теңдеулер жүйесі үшін периодты шеттік есептің шешімділігі жайында. «Төлегенов оқулары» «Заанауи білім беру жүйесі: тәжірибеден-болашаққа» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, Арқалық.,11 сәуір 2014 ж.
6. Математика курсында есептер шығаруда комплекс сандарды қолдану. «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» VIII Международной научно-практической интернет-конференции, Переяслав-Хмельницкий, Выпуск 8, 30-31 октября 2015 года.
7. Логикалық тапсырмаларды жүйелі қолданудың маңыздылығы және логикалық есептердің шығару жолдары. «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» VIII Международной научно-практической интернет-конференции, Переяслав-Хмельницкий, Выпуск 8, 30-31 октября 2015 года.
8. Алгебра курсында санау жүйелері тақырыбын оқыту тәсілдері. «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» VIII Международной научно-практической интернет-конференции, Переяслав-Хмельницкий, Выпуск 8, 30-31 октября 2015 года.
9. Мектепте ықтималдықтар теориясы мен статистика элементтерін оқытудың кейбір ерекшеліктері. «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» VIII Международной научно-практической интернет-конференции, Переяслав-Хмельницкий, Выпуск 8, 30-31 октября 2015 года.

Number of manuals (name), date of issue- Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер, учебно-методическое пособие АркГПИ РИО, г. Аркалык, 01.08.13 г, 1,71 п.л.


Venera

Full name – Uspanova Venera Zhumabaikyzy

Position - teacher

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.nom: 87014733296

Teaching disciplines – Physics, Optics

Academic degree – master

Academic status – no

Name of specialty – 5В011000- physics

Qualification, professional retraining – no

length of service – 5 years

length of service on specialty – 5 years

Number of scientific works (name) – international – 3, VAK – 1, national – 5, regional – 1
1. Физикадан сапалы білім берудің өзекті мәселелері. " The modern system of education : preparation of the future" "read Tulegenov 2014 "Republican scientific - practical conference - Arkalyk , then Altynsarin ArkGPI, 2014 – 504-508 p.p.
2. Сапалы білім берудегі оқытудың жаңа технологиясы. 80 -year-old Semipalatinsk teacher training anniversary "Development vectors modern pedagogical education of Kazakhstan" in the international scientific - practical conference - Vatican City , named after Shakarim, 2014 – 201-205 б.б.
3. Mektep kursynda physicist Bohr postulattaryn Sapaly oқytudyң Zholdary. The scientific journal Bulletin of ENU. LNGumilev, I part, №4 (101) - Astana, 2014 - page 294-298
4. Mektepte atomdyқ physics bөlіmіnen Sapaly Bilim berude esepter shyғarudyң maңyzdylyғy. Content XII International scientific and practical Internet-conference "Problems and prospects of development of science at the beginning of the third millennium in Europe and Asia" Part 2 - Pereyaslav-Khmelnitsky, 2015. - S.146-148
5. Мектепте атомдық физика бөлімін сапалы оқытудың жаңаша технологиялық жолдары.
"Innovative trends in education" , "read Tulegenov 2015 "Republican scientific - practical conference of Arkalyk , the Altynsarin ArkMPI, 2015–103-108 p.p.
6. Физиканы оқытуда білім алушыларға экологиялық білім бере отырып құзыреттілігін дамыту. «READING Tulegenov», «Modern development of research competence of students in educational process» Republican scientific - practical conference. Arkalyk. February 25, 2016.
7. Физика пәнінен кейбір есептерді шешу әдістері. «READING Tulegenov», «Modern development of research competence of students in educational process» Republican scientific - practical conference. Arkalyk. February 25, 2016.
8. Физикалық білім беру мазмұнының сапасын арттыруда жаңа ақпараттық технологиялардың маңызы. International scientific – practical conference young scientists, masters, students and schoolchildren «Satpayev readings ХҮІ». Tom 23. Pavlodar 2016 y.

Number of manuals (name), date of issue - no


Gabit

Full name - Abildayev Gabit Mukhituly

Position - teacher

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.nom: 8775 302 90 92

Teaching disciplines – Physics, Electromagnetism, Atomic physics

Academic degree – master

Academic status – no

Name of specialty – 5В011000- physics

Qualification, professional retraining – no

length of service – 4 years

length of service on specialty – 4 years

Number of scientific works (name) – international – 3, VAK – 1, national – 5, regional – 1
1. Физика сабағында деңгейлік саралап оқытудың жаңа технологиясы. 70th anniversary of the candidate of technical sciences , professor M.A.Andosova "Innovations in teaching mathematics : the way forward " Republican Scientific and Practical Conference Arkalyk December 2, 2011
2. О модельной задаче задаче двух неподвижных центров. Kazakhstan Mining OABaikonurov, its contribution to the development of science and education . XII International Baykonurov reading materials . Zhezkazgan . 2012.
3. Механиканың стационарлық емес есебіндегі Гамильтон-Якоби әдісі. «Tulegenova READING» «innovative directions in the development of the system of education» Republican scientific - practical conference on the first section of material . Arkalyk . April 12, 2013.
4. Физиканы оқытуда жоғары сынып оқушыларының экологиялық білімін дамыту мәселелері. National Journal of Physics and Astronomy . Scientific research . 4-5 series number ( 68 ) 2014 , 3-5 BB.
5. Концепция интеграции содержания естественно-научного образования. I/N Modern concepts of natural science and information technologies. 23.01.2015y.
6. Табиғат жайлы екі ғылым. VАК. Kazakhstan school (Started since 1925) Series «Science Education: Research №5, (1072) - 2015, Almaty, 24-27 pp.
7. Физиканы оқытуда студенттердің экологиялық білімдерін дамытудың маңызы. «Innovations. Science. Teacher» regional research and training materials, 23 October 2015.
8. Болашақ мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. «READING Tulegenov», «Modern development of research competence of students in educational process» Republican scientific - practical conference. Arkalyk. February 25, 2016.
9. Физиканы оқытуда білім алушыларға экологиялық білім бере отырып құзыреттілігін дамыту. «READING Tulegenov», «Modern development of research competence of students in educational process» Republican scientific - practical conference. Arkalyk. February 25, 2016.
10. Физикалық білім беру мазмұнының сапасын арттыруда жаңа ақпараттық технологиялардың маңызы. International scientific – practical conference young scientists, masters, students and schoolchildren «Satpayev readings ХҮІ». Tom 23. Pavlodar 2016 y.

Number of manuals (name), date of issue - no


ZhalgasbekFull name - Yerik Zhalgasbek
Position - teacher

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.nom: 87755222425

Teaching disciplines - Bases of robotics; Bases of radio electronics; Atomic and nuclear physics
Academic degree - master of natural sciences
Academic status - no
Name of specialty - 5В011000 - «Physics»
Qualification, professional retraining - no
length of service - 1 years
length of service on specialty - 1 years
Number of scientific works (name) - international - 7, republican - 1
1. Геометрия пәнін оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияны пайдалану // «Strategy «KAZAKHSTAN – 2050» basis of the concept of higher education institutions in professional formation of pedagogical shots» materials of the international scientific-practical conference November 14-15, 2014, Shymkent Part ІІ.- P. 427-430
2. GEOGEBRA ортасында геометриялық модельдеу арқылы оқушылардың ғылыми-ізденушілік қабілеттерін арттыру // Materials of I International scientific-practical Internet-conference «Tendencies and perspectives of development of science and education in conditions of globalization» Pereyaslav-Khmelnitsky, February 21-22, 2015 - P. 127-132
3. Турбуленттік сорғының кеңею қарқындылығының коэффициентін тәжірибе арқылы анықтау // «MEMBERSHIP IN THE WTO: PROSPECTS OF SCIENTIFIC RESEARCHES AND INTERNATIONAL TECHNOLOGY MARKET» materials of the international scientific-practical conference October 19-21, 2016, Bangkok, Thailand Volume I.- P. 184-192
4. Фракталы в пламени газового факела // NAUNIE RESEARCH AND DEVELOPMENT YOUNG SCIENTISTS: materials of the XIV International youth scientific-practical conference, Novosibirsk, October 31, November 9, 2016 - P. 65-70
5. Гетерогендік сұйықтың турбулентті ағысындағы фрактальді кластерлер және мультифрактальді объектілер // Materials of XIX International scientific-practical Internet-conference «Tendencies and perspectives of development of science and education in conditions of globalization» Pereyaslav-Khmelnitsky, November 30, 2016 - P. 411-414
6. GEOGEBRA бағдарламасын қолдану арқылы «Интеграл» тақырыбын оқыту // Materials of International scientific-practical conference «Modern research in education: theory, methodology, practice», Aktobe, March 15, 2017 - P. 224-228
7. Біртекті турбуленттіліктің пульсацияларының энтропиямен байланысы // «TULEGENOV READINGS» materials of the Republican scientific-practical conference «Modern natural scientific education: problems and prospects» Arkalyk, April 14, 2017 - P. 77-81
8. Турбуленттіліктің өзұйым деңгейінің ақпараттық сипаты // Materials of the international scientific-practical conference «UALIKHANOV READINGS - 21» Kokshetau, April 21, 2017, Volume 4.- P. 12-16
Number of manuals (name), date of issue - 1
1. Физиканы модель бойынша оқыту әдістемесі (Физиканы оқыту әдістемесі) educational-methodical manual, May 29, 2017. 

Questions to Rector

Rekter en

PTS ArkSPI

Saiful
Kalimzhanova R.L.
Our University - it's not only the center training...
pps11
Rauan Bermagambet
ArkSPI is ideal intellectual and professional setting
Mugdhau
Nurtazina R.A.
ArkSPI - is higher educational institution

 

gilim
  
Logotipo Observatory
  
FondKazakhLanguage
  
logo (1)
 
logotip text
 
korupsciya
 
200x100
  
753f8f1e4ddf7c6f59c3fb6549b762d1  0133301844592a4b33deba9337f5cc08
 
 
scopus

АркГПИ. Свидетельство об ИА. НААР

Our location

e-mail: arkgpi@mail.ru
Address: 110300, Auelbekova str.17, Arkalyk  

tel: 8-71430-7-24-88
fax: 8-71430-7-01-87

unnamed  official-youtube-logo   inst   w445h4451371236205MezhdunarodnylogotipVK500   facebook

Photo Gallery

 DSC5359  DSC4730 DSC9210

 MG 3705 MG 4727 MG 5398

DSC01272 MG 5574