Portfolio

Students of ArkSPI

Ергазина Фариза
Yergazin Fariz
University - where you want to study!
Жаденов Оралхан
Zhadenov Oralkhan
The main priority of ArkSPI - Quality
Хасимова Ұлжихан
Hasimova Ұlzhihan
ArkGPI - is modern University

State symbols

reading

reading

 

serpin-2050

serpindamu

serpinzhastarinew

sserpinmi

 logo
 
 
 
 

Portfolio

AisauleFull name- Duysebekova Aisaule Esengazieva                 

Position- head of the Department

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87024884775

Disciplines taught
1. Children's literature
2. children's folklore
3. methods of teaching Literature
4. new technologies in Education

Academic degree - Candidate of Philology

Academic status -

Name of specialty - 5V010200 - Pedagogy and methodology of primary education

Data on professional development and (or ) retraining (if any)
1) Абай атындағы ҚазҰПУ, Қазақ әдебиеті кафедрасы – 2004 жыл;
2) Абай атындағы ҚазҰПУ, Қазақ әдебиеті кафедрасы – 2007 жыл;
3) «Жоғары оқу орындарындағы кредиттік оқыту жүйесі» тақырыбында біліктілікті көтеру курсы ҚазмемқызПИ- да 2008 жыл;
4) «ЖОО-дағы интерактивті оқыту әдістері» бағдарламасы бойынша біліктілікті көтеру курсы Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ-де 2009 жыл;
5) «Мемлекеттік тілді меңгеру деңгейін бағалау жүйесі – ҚАЗТЕСТ-ке арналған тест тапсырмаларын әзірлеудің теориялық және әдіснамалық негіздері» тақырыбындағы профессор В.С.Аванесовтың авторлық курсы. ҚР Білім және ғылым министрлігі Ұлттық тестілеу орталығы – 2011 жыл;
6) Білім беру жүйесінің басшы және ғылыми педагогикалық кадрлары біліктілігін арттырудың «Өрлеу» республикалық институты – 2012 жыл;
7) Қостанай облысы әкімдігінің тілдерді дамыту басқармасының «Тілдерді оқытудың облыстық орталығы» ұйымдастырған «Облыстағы тілдерді оқыту орталықтарының жұмысын бір жүйеге түсірудегі әдістемелік мәселелер» атты біліктілік курсына қатысқан 2012 жыл;
8) 2014 жылы ҚР Білім және ғылым министрлігінің «Ғылым» туралы Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабына сәйкес Дуйсебекова А.Е. ғылыми және (немесе) ғылыми техникалық қызмет субъектісі ретінде аккредитттеліп, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ғылыми және (немесе) ғылыми техникалық қызметі конкурсына қатысу үшін КУӘЛІГІНЕ (Серия МК №004136) ие болған.
9) 2014 жылы шетелдік басылымдарға ғылыми мақалалар жариялау мүмкіндігі берілген сертификат алған.
10) 2016 жылы Қазақстан Республикасы педагог Қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламасының негізінде әзірленген педагог кадрларды даярлайтын ЖОО бітіруші курс студенттеріне қосымша кәсіби білім беру бағдарламасы бойынша ТРЕНЕРЛЕРДІ ОҚЫТУ КУРСЫНДА біліктілігін жетілдіріп, сертификат алған.
11) «Жоғары оқу орны ішіндегі білім беру сапасын қамтамасыз ету жүйесін жасау» семинар-тренингінде оқып сертификатталған.
Total work experience - 26 years

Experience in the profession - 26 years

The number and (name ) of scientific papers - 30
1. Тоғысқан үш арна. «Мәдениетаралық қатысым мен қазақ, орыс филологиясының өзекті мәселелері», ІІ том, 2004 ж.
2. Қ.Аманжолов шығармашылығы Тәкен сынында. Қазақ тілі мен әдебиеті. №8, 2005 ж.
3. Т.Әлімқұловтың Абай жайлы зерттеуі.«Абай және ұлттық идея» жинағы,ҰҒА, 2005 ж.
4. Тәкен талантының ашылмаған қырлары. Хабаршы. «Филология ғылымдары» сериясы, Абай атындағы ҚазҰПУ. №1(11), 2005 ж.
5. Талантқа құрмет. «Ұлт тағылымы» ғылыми-педагогикалық басылым. №2, 2006 ж.
6. Ақын мұралары Т.Әлімқұлов зерттеулерінде. Хабаршы. «Филология ғылымдары» сериясы, Абай атындағы ҚазҰПУ. №1(15), 2006 ж.
7. Т.Әлімқұлов Абай аудармалары хақында. «Аударма теориясы мен тәжірибесінің және салыстырмалы әдебиетттанудың өзекті мәселелері» тақырыбындағы республикалық ғылыми-теориялық конференция, Алматы қ., 2006 ж.
8. Поэзия және поэзия сыны жайлы Т.Әлімқұлов ой-пікірлері.ҚР Ұлттық ғылым академиясының Хабарлары. Филология сериясы, №6, 2006 ж.
9. Поэзия және поэзия сыны жайлы Т.Әлімқұлов ой-пікірлері. «Торғай өңірінің бас қаласы: құрылуы және даму болашағы» облыстық ғылыми-практ. конф., Арқалық қ., 2006 ж.
10. Жыраулар поэзиясындағы тәрбиелік тағылымдар.«Қазақстандағы білім және ғылым тарихының ұлттық болмысы» халықаралық ғылыми-тәжір. конф., Арқалық қ., 2009 ж.
11. «Өзін-өзі» тану сабақтарында балалар әдебиеті үлгілерін қолдануды іріктеу жүйесі. «Өзін-өзі танудағы озат тәжірибе мен педагогикалық шеберлік: жетістіктері көкейкестілігі» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Арқалық қ., 2010 ж.
12. Абайдың табиғат лирикасы Т.Әлімқұлов зерттеулерінде . Жаңа пән «Экология және тұрақты даму»: мәселелері мен болашағы" тақырыбындағы халықаралық ғылыми-теориялық конференция. Арқалық, 2011ж
13. Ұлтын сүйіп, ұрпақ тәрбиесін ойлаған. ҚР Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған «Тәуелсіздік және әдебиеттану ғылымының теориялық мәселелері», халықаралық ғылыми- практикалық конференция, Алматы қ., 2012 ж.
Абай әлемінен өз сүрлеуін тапқан зерттеуші. «Білім – ұлттық адам капиталын қалыптастырудағы қозғаушы күш» республикалық-ғылыми тәжірибелік конф. материалдары, Арқалық қ., 2012 ж.
15. Кәсіби білікті мамандар – келешектің кепілі. «Мұғалім мансабы: кәсібилік және көсбасшылық» аймақтық ғылыми-практикалық конференция материалдар жинағы. Қостанай қ. 2013ж.
16. Абай әлемі – Темірқазық . «Заманауи білім беру жүйесі: тәжірибеден болашаққа» республикалық ғылыми-практикалық конференциясы. Арқалық, 11 сәуір, 2014 ж.
17. Абай – рухани қажеттілік . ҚазҚызМемПедУнив. «Мәңгілік ел» Ұлттық идеясы - қазақ мектебін дамыту стратегиясы» халықаралық ғылыми-практ. конференция. Мамыр, 2014 ж.
18. Кәсіби білікті мамандар – келешектің кепілі. Ұлттық біліктілік жүйесі мен кәсіби стандарттар негізінде білім мазмұнын жобалау. ЖОО білім берудің республикалық оқу-әдістемелік кеңесінің материалдар жинағы. ҚазҚызМемПедУнив. Сәуір,2014ж.
19. Бәсекеге қабілетті мамандар дайындау – басты міндет .«Білім.Тәлім-тәрбие» республикалық ғылыми-көпшілік журналы. Мамыр,2014 ж.
20. «Ана тілі» (2-сынып) Спандияр Көбеев. «Түлкі мен қырғауыл» (әдістемелік сабақ) Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтында «Бастауыш мектептегі сабақтардың мультимедиялық жабдықталуы» тақырыбындағы студенттік жұмыстардың аймақтық дистанциондық сайысы. 2013ж.
21. Истоки становления социальной педагогики как самостоятельной науки в Германии. Международная конференция по сотрудничеству в научных исследованиях в Казахстане и Европейских странах (г.Вена, Австрия) мамыр, 2015ж.
22. Мектепке дейінгі балалардың шығармашылық қабілеттерін дамытуда ТРИЗ технологиясының әдістемелік мүмкіндіктері . «Инновациялық технологияны енгізу – білім мен ғылым жетістігінің факторы ретінде» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-практикалық конференция. БашГПУ 23 казан, 2015ж.
23. Нарықтық заманға сай кәсіби білікті мамандар даярлаудың жолдары. ҚазМемҚПУ Республикалық оқу әдістемелік кеңес материалдары жинағы 2015ж, сәуір.
24. Абай әлемі – Темірқазық. Назарбаев университеті «Абай – әлемдік феномен» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Астана, 25 қазан 2015ж.
25. Кәсіби тәрбиеші-педагогтар даярлаудағы өзекті мәселелелер .«Кәсіби-педагогикалық білім берудегі инновацияларды жобалаудың ғылыми негіздері» тақ. респуб. ғылыми-практ. конф. мат. Арқалық, 14 сәуір, 2016ж.
26. Изучение фольклорного наследия казахского народа на примере пословиц и поговорок. Детская литература и образование в мультикультурном мире. Материалы междун.научно-практ. Конф. 19-21 мая,2016г. Казань.
27. Компьютерные игры на занятиях с детьми с ограниченными возможностями здоровья. «Информационнные и компьютерные технологии в дошкольном образовании» материалы заочной междун.научно-практ. конф. МПГУ. 20 мая,2016г.Москва
28. Бала болашағының негізі – ұлттық тәрбиеден. Болгария, Мамыр, 2016 ж.
29. Терең ой мен ұтқыр пайым – шешендік өнерден . Болгария, Мамыр, 2016 ж.
30. «Training Prospective Elementary School Teachers for Developing Reflection in Pupils
Based on Innovative Technologies». «Formerly known as International Electronic Journal of Mathematics Education, IEJME-ISSN: 1306-3030.
The number and (name ) manuals , release date
1) А.Е.Дүйсебекова Сыншы, әдебиеттанушы Тәкен Әлімқұлов. Монография.А., 2008ж. – Балалар әдебиетінен дәріс және тәжірибелік сабақтарда қолдану;
2) А.Е.Дүйсебекова., Г.Т.Елтебаева. 4-сыныпқа арналған дүниетану пәнінен тест жинағы
(әдістемелік құрал). Арқалық, 2014 ж. – Қоршаған ортаны оқыту әдістемесі пәнінен практикалық


Ainash

Full name – Dauletova Ainash Serikovna

Position – senior lecturer

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87789058988

Disciplines taught

1. The foundations of the modern Kazakh language
2. Professional Kazakh language
3. the Kazakh language
4. methods of teaching PS

Academic degree – Candidate of Philology
Academic status
Name of specialty – 5B010100-pre-school education and training
Qualification, professional retraining
1. Credit system of training Kazakh National Agrarian University.Institute of Additional Professional Education.city Almaty, 2007y
2.ISO 9001:2000 QUALTY MANAGEMENT SYSTEM BASIC EDUCATION 2007.Kizilay-Ankara- TURKIYA
3.Interactive teaching methods in universities under credit system. Research Centre for Educational Innovation and Information Technology. City Almaty, 2008y
4.Distance learning school tutors. South Kazakhstan State University named after M.Auezov Inter-regional center for professional development of teachers of technical and vocational education. City Shymkent, 2009y
5.Certificate of accreditation “On Science”. City Astana, 2014y
6.Educational program of training courses of pedagogical specialties of high schools teachers “Modern teaching technologies” JSC “National Centre of Excellence” “Orleu”. 23.05.2015y

length of service – 23years
length of service on specialty – 23 years

Number of scientific works (name) – 19
1.Қазақ тіліндегі есімшелердің морфологиялық белгілері // ОҚПУ «Білім берудің негізгі аспектілерін жетілдіру жолдары» атты республикалық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары.- Шымкент, 2005 82-84бб.
2.Есімшелердің синтаксистік қызметі // «Қазақ тіл біліміндегі функционалдық бағыт» атты республикалық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары.-Алматы, 2006 77-81бб.
3. Есімшелердің грамматикалық қызметінің парадигмасы // «Педагогикалық білімнің өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары.-Шымкент, 2006. 56-61бб
4.Есімшелердің есімдерше жұмсалу мүмкіндігі // Тілтаным №4(15).-Алматы, 2006. 105-110 бб.
5.Мезгіл бағыныңқылы сөйлемдердің есімшелер арқылы жасалуы // «Әлемдік рухани құндылықтар және қазіргі қазақ әдеби тілінің өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.-Алматы, 2007. 347-354 бб
6.Есімшелердің қатысуымен жасалатын салыстырмалы сөйлемдер // Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы.Филология сериясы.-Алматы. №8(90). 2006.48-51бб.
7.Есімшелердің күрделі құрылымдар жасауы // Қазақстанның ғылыми әлемі.-Шымкент, 2006.№5 (09)- 6(10).34-41бб.
8.Есімшелердің етістіктерше жұмсалу мүмкіндігі // ХҚТУ хабаршысы.- Түркістан, 2007 №1 160-163 бб.
9. Тіл дамытудың тиімді жолдары мен түрлері//«Білім – ұлттық адам капиталын сапалы қалыптастырудағы қозғаушы күш» Алтынсарин оқулары-2012 республикалық ғылыми тәжірибелік конференциясы Арқалық, 2012ж
10. Есімше тұлғалары арқылы жасалған көп бағыныңқылы сөйлем //«Қазақстанның білім жүйесін дамытудағы жаңашыл бағыттар» атты республикалық ғылыми тәжірибелік конференциясы Арқалық, 2013ж
11. Бастауыш сынып оқушыларының сауат ашу дағдыларын қалыптастыру// Қазақстан мектебі №7 2013ж.60-64бб.
12. Білімді ұрпақ-жаңа формация мұғалімінің қолында // ҚызМУ «Мәңгілік ел» Ұлттық идеясы - қазақ мектебін дамыту стратегиясы» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы Алматы, 2014ж 294-297 бб.
13. Дарынды оқушы дайындау-парызымыз «Бастауыш сынып және балабақша тәрбиесі» республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық журнал. Мамыр,2014 ж.
14.Есімшелер арқылы жасалған сабақтас құрмалас сөйлемдер // «Қазақ тіл білім тарихының мәселелері»атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы қ., 2014ж.
15. Балалардың белсенді сөздік қорын дамыту жолдары.С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университеті. «ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ: БҮГІНІ МЕН КЕЛЕШЕГІ» «Жасампаз жастар халықаралық форумы аясындағы»жас ғалымдар мен студенттердің ІІ халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары 15 сәуір, 2016ж.

16.Ауыз әдебиеті үлгілері арқылы бастауыш сынып оқушыларын мазмұндама мен шығарма жазуға үйрету
17.Бастауыш сыныпта ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданудың тиімділігі. «Төлегенов оқулары» «Заманауи білім беру үрдісінде білім алушылардың зерттеу құзыреттілігін дамыту» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 25 ақпан 2016жыл ІІ бөлім.
18.Бірінші сынып оқушыларының оқу іс-әрекетіндегі өзін-өзі бағалау ерекшеліктері. «Төлегенов оқулары» «Заманауи білім беру үрдісінде білім алушылардың зерттеу құзыреттілігін дамыту» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 25 ақпан 2016жыл ІІ бөлім.
19. Innovative Environment of High School as a Factor of Modernization of Teacher Education ISSN:1818-5800 Medwell Jornals, 2016 The Social Sciences 11(5) Scopus (Elsever, Hидерланды)

Number of manuals (name), date of issue – 1
Especially the development of speech of children of preschool age


Roza

Full name - Жанлилдина Роза Есентаевна

Position - senior lecturer

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87757676428

Disciplines taught

1. Child psychology
2. MSDB. the formation of elementary mathematical concepts
3. interesting mathematics
4. inclusive education in preschool
5. MIDB physical education CITIZENSHIP.

Academic degree магистр педагогических наук

Academic status

Name of specialty - 5B010100-pre-school education and training

Qualification, professional retraining - 2012г Орлеу

length of service - 31 years
length of service on specialty - 21 years
Number of scientific works (name)

1. Жан шынықтыру тәсілі –аутогендік жаттығулардың маңызы. «Жоғары кәсіптік білім беруде реформалау жағдайында педагог кадрларды даярлау» атты республикалық ғылыми-практикалық конференциясы. 14-15 ақпан 2007 ж
2. Мектепалды балаларының шығармашылық қабілетін этнопедагогика материалдарының маңызы. Мектепке дейінгі және бастауыш білім қазіргі жағдайы,даму тенденцияларыжәне мәселелері 2 том Алматы 2008 Қыз МПУ
3. Мектепалды балалардың шығармашылық қабілетін дамытуда қазақ ойшылдардаң ықпалы.Мектепке дейінгі және бастауыш білім қазіргі жағдайы,даму тенденцияларыжәне мәселелері 2 том Алматы 2008 Қыз МПУ
4. Этнопедагогиканың мектепалды балалардың шығармашылық қабілетін дамытудағы ролі. Мектепке дейінгі және бастауыш білім қазіргі жағдайы,даму тенденцияларыжәне мәселелері 2 том Алматы 2008 Қыз МПУ
5. Мектепалды балалардың шығармашылық қабілетін дамыту.
Білім беру жүйесін трансформациялау тұрғысындағыәлемдік білім саясаты Алматы-Москва халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары жинағы) Алматы 2008 Қыз МПУ
6. Этнопедагогика материалдардың педагогикалық мүмкіндіктері
«Қазіргі кездегі жоғары педагогикалық білім беру сапасын қамтамасыз ету мәселелері» ҚР БҒМҚаз мемл университеті барысындағы жоғара және ЖОО орнынан кейінгі білім беру Республикалық оқу әдістемелік кеңесі секциясы Алматы қ 2008 ж
7. Мектепке дейінгі балалардың шығармашылық қабілетін дамытуда ұлттық ойындардың маңызы. «Қазіргі кездегі жоғары педагогикалық білім беру сапасын қамтамасыз ету мәселелері» ҚР БҒМҚаз мемл университеті барысындағы жоғара және ЖОО орнынан кейінгі білім беру Республикалық оқу әдістемелік кеңесі секциясы Алматы қ 2008 ж
8. Мектепалды балаларының шығармашылық қабілетін дамытуда этнопедагогика материалдарының маңызы. «Қазіргі кездегі жоғары педагогикалық білім беру сапасын қамтамасыз ету мәселелері» ҚР БҒМҚаз мемл университеті барысындағы жоғара және ЖОО орнынан кейінгі білім беру Республикалық оқу әдістемелік кеңесі секциясы Алматы қ 2008 ж
9. Ойын-мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қабілетін дамыту тәсілі
10. «Алтынсарин оқулары» атты халықаралық ғылыми теориялық практикалық конференция, Қостанай қ, 2009 ж
11. Мектепалды балалардың шығармашылық әрекетін қалыптастырудың теориялық негіздері. «Алтынсарин оқулары» атты халықаралық ғылыми теориялық практикалық конференция, Қостанай қ, 2009 ж
12. Мектептегі дене тәрбие жаттығуларының әдіс-тәсілдерінің маңызы мен сипаты «Қазақстандағы білім мен ғылым тарихының ұлттық болмысы» халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция Арқалық қ, 2009 ж.
13. Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін дамытуда дидактикалық ойын түрлерін қолданудың мүмкіндіктері
М. О Төлегеновтың 75 жылдығына “Жаңа формациядағы педагогтар дайындаудағы математикалық білімнің ролі мен орны” республикалық ғылыми-практикалық конференция Арқалық, 2010 ж
14. Мектепке дейінгі жаста шығармашылық қабілеттің дамыту ерекшеліктері. Журнал «Қызықты психология»№4-5(10-11) 2009 ж
15. Ойын – қоршаған ортамен таныстыру құралы."Экология және тұрақты даму": жаңа пәні; мәселелері және болашағы" халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция Арқалық қ.2011 ж 14-15 сәуір
16. Мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қабілетін дамытудың негізгі түрлері,тәсілдері,әдістері.Қазақстан РеспубликасыТәуелсіздігінің 20 жылдығыны арналған«Тәуелсіздік және әдебиеттану ғылымының теориялық мәселелері» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы Арқалық қ. 2012 жыл
17. Мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қабілетін дамытудың негізгі түрлері,тәсілдері, әдістері.Тәуелсіздік және әдебиеттану ғылымының теориялық мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары  17 ақпан 2012 ж Алматы қаласы
18. Мектепалды балалардың шығармашылығын дамытудың психологиялық педагогикалық филолсофиялық негізі «Үздіксіз білім беру үрдісінде дарынды балалардыәлеуметтік педагогикалық және психологиялық қолдау» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы Арқалық 14 ақпан 2013 ж
19. Мектепалды балалардың шығармашылығын дамытуда пайдаланылатын этнопедагогиканың құралдарына сипаттама. «Заманауи әлемдегі ғылым мен білім» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары Қарағанды 2013 ж
20. Мектеп жасына дейінгі балалардың көркемдік шығармашылық қызметіндегі ойын.«Қазақстан мектебі» журналы 2013 ж
21. Мектепке дейінгі ұйымдағы инновациялық үдеріс-модернизациялаудың негізі «ҚР-ның 2011-2020 жылдарға араналған білім беруді дамыту бағдарламасын жүзеге асыру бағытында мектепке дейінгі білім беру аймағын модернизациялау» республикалық ғылыми-практикалық конференциясы Тараз, 16 мамыр 2014ж
22. Инновациялық технологиялар арқылы мектепке дейінгі балалардың танымдық белсенділігін арттыру.Алматы қаласы ҚызмемПУ-ға «Мәңгілік ел ұлттық идеясы- қазақ мектебін дамыту стратегиясы»атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы Мамыр, 2014 ж
23. Мектепке дейінгі ұйымда денсаулық сақтау технологиясын пайдаланудың тиімділігі. «Ғылымдағы, техникадағы және жоғары білім берудегі инновациялар» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы Ақтөбе, 16 сәуір 2014ж
24. Мектепке дейінгі ұйымдарда мемлекеттік стандартқа бағытталған бағдарламалардың тәжірбиеге енгізудің әдістемелік сипаты.Ұлттық біліктілік жүйесі мен кәсіби стандарттар негізінде білім мазмұнын жобалау. ЖОО білім берудің республикалық оқу-әдістемелік кеңесінің материалдар жинағы.ҚазҚызМемПедУнив. Сәуір,2014ж.
25. Мектепке дейінгі балалардың ойын технологиясы арқылы танымдық белсенділігін арттыру. «Білім.Тәлім-тәрбие» республикалық ғылыми-көпшілік журналы. Мамыр,2014 ж
26. Балалардың шағын жинақты мектепке дейінгі мекемелерге бейімделуінің педагогикалық-психологиялық негізі.Н.Гумилев атындағы Еуpазия Ұлттық Унивеpситеті «Мектепке дейінгі білім беpуді жаңғыpту жағдайында мамандаp даяpлаудың бүгіні мен болашағы» халықаралық ғылыми-практикалық конференция.Астана қ, 27-28 қаpаша,2014ж.Меңгілбекова С МДО-21
27. Мектепке дейінгі ұйымда денсаулық сақтау технологиясын әдістемелік жағынан қамтамасыз ету мүмкіндіктері.Н.Гумилев атындағы Еуpазия Ұлттық Унивеpситеті «Мектепке дейінгі білім беpуді жаңғыpту жағдайында мамандаp даяpлаудың бүгіні мен болашағы» халықаралық ғылыми-практикалық конференция.Астана қ, 27-28 қаpаша,2014ж.Түймебаева Ш. МДО-21
28. Жаһандану заманындағы мектепке дейінгі білім беру жүйесінің жаңару мәселелері.Н.Гумилев атындағы Еуpазия Ұлттық Унивеpситеті «Мектепке дейінгі білім беpуді жаңғыpту жағдайында мамандаp даяpлаудың бүгіні мен болашағы» халықаралық ғылыми-практикалық конференция.Астана қ, 27-28 қаpаша,2014ж. Муталиева М МДО-41
29. Мектепалды балаларының психологиялық ерекшеліктері» «ҒЫЛЫМ-ЖАСТАРҒА» қалалық ғылыми-тәжірибелік жастар конференция материалдары, 19 ақпан, 2015 ж.Қожабаева Ж МДО-21
30. Мектепалды түлегінің тұлғалық психологиялық моделі.«ҒЫЛЫМ-ЖАСТАРҒА» қалалық ғылыми-тәжірибелік жастар конференция материалдары, 19 ақпан, 2015 ж Түймебаева Ш. МДО-21
31. Тіл мүкістігі бар баланың тілін түзетудегі қол моторикасының маңызы «ҒЫЛЫМ-ЖАСТАРҒА» қалалық ғылыми-тәжірибелік жастар конференция материалдары, 19 ақпан, 2015 ж.Тұрсынхан Г МДО-11
32. «3 жастағы баланың жас дағдарысы»«ҒЫЛЫМ-ЖАСТАРҒА» қалалық ғылыми-тәжірибелік жастар конференция материалдары, 19 ақпан, 2015 ж Бұлтбаева Л МДО-21
33. Тәрбиешінің балалардың танымдық құзырлылығын ақпараттық білім ортасында дамыту жолдары.С.Бәйішов Атындағы Ақтөбе УниверситетіБашкирский государственный педагогический университет им м.акмуллы «инновациялық технологияны енгізу-білім мен ғылым жетістігінің факторы ретінде» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 23 октябрь 2015 ж
34. Жоғарғы оқу орындарында кәсіби маман даярлауда тәрбиеші педагогтардың педагогикалық имиджін қалыптастыру жолдары І Международная Научно-Практическая Конференция«Туристская Индустрия Казахстана: Современное Состояние И Тенденции Развития» Астана Казуэфмт 22 Сентябрь 2015 Ж
35. Мектепке дейінгі мекемеде денсаулық сақтау технологиясы педагогикалық үрдісте жүзеге асырылу шарттары . Ө.А.Байқоңыров Атындағы Университетінің  Хабаршысы Ғылыми Журнал 1.2016
36. Бала танымында танымдық белсенділіктің ықпалы С.Бәйішов атындағы Ақтөбе Университеті.«Жасампаз жастар» халықаралық форумы аясындағы жас ғалымдар мен студенттердің II халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Ақтөбе қ,15 сәуір, 2016 ж Жарылқап Айдана
37. Танымдық белсенділіктің психологиялық сипаты.С.Бәйішов атындағы Ақтөбе Университеті.«Жасампаз жастар» халықаралық форумы аясындағы жас ғалымдар мен студенттердің II халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.Ақтөбе қ,15 сәуір, 2016 ж Түймебаева Шынар
38. Танымдық белсенділік- дамытушы орта ретінде. С.Бәйішов атындағы Ақтөбе Университеті.«Жасампаз жастар» халықаралық форумы аясындағы жас ғалымдар мен студенттердің II халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.Ақтөбе қ,15 сәуір, 2016 ж Мамасерикова Умит
39. Мектепалды балаларының танымдық белсенділігінің ерекше белгілері С.Бәйішов атындағы Ақтөбе Университеті.«Жасампаз жастар» халықаралық форумы аясындағы жас ғалымдар мен студенттердің II халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.Ақтөбе қ,15 сәуір, 2016 ж
40. Бала белсенділігін дамытуда танымдық әрекеттің маңызы Международный практический конференция
Прага 22 апрель 2016
41. Мектепалды балаларының танымдық белсенділігінің педагогикалық-психологиялық негізі. Международный практический конференция Прага 22 апрель 2016 (сертификат)

Number of scientific works (name) – 12

1Мектеп жасына дейінгі балаларды дене тәрбие сабағында жаңа технология үрдісімен оқыту ерекшеліктері. көмекші әдістемелік құрал май,2012 ж.
2.Қызықты математика. көмекші әдістемелік құрал май, 2012 ж.
Педагогикалық тәжірибелер арналған көмекші әдістемелік құрал май, 2012 ж.
3.Дене тәрбие сабағындағы ұлттық ойындар көмекші әдістемелік құрал май, 2012 ж.
4.Мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық үрдісін диагностикалау әдістері көмекші әдістемелік құрал май, 2012 ж.
5.Қызықты математика көмекші әдістемелік құрал май, 2012 ж.
6..Мектепалды балаларының шығармашылық қабілетін дамытуда дидактикалық ойындардың маңызы көмекші әдістемелік құрал наурыз, 2013 ж.Алматы қаласы
7.Этнопедагогика материалдары негізінде мектепалды балаларының шығармашылық әрекетін дамыту. әдістемелік оқу-құрал наурыз,2013 ж. Алматы қаласы
8.Сергіту жаттығулары мен ойындар (балабақша үшін) әдістемелік құрал қараша,2014 ж.
9.Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру. Арқалық , 2016
10.Балалар психологиясынан тәжірибелік жұмыстар Арқалық , 2016
11.Жас ерекшелік физиологиясы мен мектепке дейінгі гигиена электронды оқу құралы. Арқалық , 2016
12. Балабақшадағы психологиялық қызмет. Арқалық , 2016


Kymbat

Full name: Temirkhanova Kymbat Shashubaevna
Position: Teacher

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87023253745

 Disciplines taught:

1.TIR; 

2.TIR;history TO organization and management

3.theory and methods of Educational work

Academic degree - Senior Lecturer magistr
Academic status
Name of specialty - 5V010100- Preschool training and education
Qualification, professional retraining –8
1. «Кредитная система обучения в высших учебных заведениях». (Казахский государственный женский педагогический институт. 2008 г.)
2. «Особенности методики казахского языка в начальных классах». (Казахский государственный женский педагогический институт. 2008 г.)
3. «Методика организации научных исследований». («Казахский экономический университет имени Т.Рыскулова» Акционерский фонд. 2009 г.)
4. Внутренний аудитор системы менеджмента качества. (Аркалыкский Государственный педагогический институт имени Ы.Алтынсарина 2011г.)
5. «Актуальные проблемы современного дошкольного образования в изменяющемся поликультурном пространстве». (Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена институт детства. 2012 г.)
6. Дополнительной образовательной программе стажировки магистров (Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена 2013 г.)
7. ҚР ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының біліктілігін арттыру бағдарламасы («Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамы. 2015. 28.11 тіркеу номері №0128714)
8. «Университетте жоғары білім беру әдістемесі және білім берудің инновациясы»(Порту қаласындағы Жоғары Техникалық Университеті 2015.17.11)
length of service - 18 years
length of service on specialty - 18 years
Number of scientific works (name) -19
1.«Этнографические материалы Ы. Алтынсарин источник этнического познания казахов». «Подготовка учителей: проблемы, будущее и решение» «Республиканская научно-практическая конференция г.Аркалык, 2006 г.16-17 октябрь»
2.Бастауыш сынып оқушыларын тарихи аңыз әңгімелер арқылы есте сақтау қабілеттерін арттыру. «Білім мен ғылымның 35 белестері» атты облыстық ғылыми -тәжірибелік конференция 2007 ж.
3.Ойын арқылы бастауыш сынып оқушыларын нарықтық өмірге бейімдеу. Торғай өңірінің бас қаласы: құрылуы және даму болашағы облыстық ғылыми - практикалық конференция Арқалық қ., 2007 ж. 12 шілде
4. Нарыққа тәрбиелеудің бір жолы – Ыбырай шығармалары «Бастауыш мектеп» журналы  №5. 2008 ж.
5. Ы. Алтынсарин көзқарасының уақыт талабымен үндесуі «Бастауыш мектеп» журналы.  №10. 2009 ж.
6. Халық ауыз әдебиеті ұлттық рухтағы жеке тұлға бейнесін қалыптастыру негізгі «Рухани мұра негізінде оқу үрдісін жетілдіру мен тәрбие беру» тақырыбындағы республикалық ғылыми практикалық конференция, Арқалық қ., 2009 ж. 21 қараша
7. Ы. Алтынсарин көзқарасының уақыт талабымен үндесуі «Қазақстандағы білім мен ғылым тарихының ұлттық болмысы» халықаралық ғылыми - тәжірибелік конференция, Арқалық қ., 2009 ж.
8. “Оқушылардың логикалық ойлауын дамытуда математика пәнінің мүмкіндіктері» “Жаңа формациядағы педагогтар дайындаудағы математикалық білімнің ролі мен орны ” атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. Арқалық қ., 14 желтоқсан , 2010 ж.
9. «Дидактикалық ойындар арқылы бастауыш сынып оқушыларының өзіндік танымын дамыту» Математиканың білім, педагогика, техникадағы алатын орны” атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция. 14-15 желтоқсан, 2010 ж.
10. Оқушыларға эстетикалық тәрбие беруде халықтық педагогика элементтерін пайдалану. «Экология және тұрақты даму» жаңа пәні: мәселелері мен болашағы» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Арқалық., 2011ж. 14-15 сәуір.
11. “Мектеп жасына дейінгі баланың мәдени мінез-құлқын қалыптастыруда тәрбиешінің атқаратын ролі». ҚазҰПУ, “Қазіргі бастапқа математикалық білімнің өзекті мәселелері”. Жоғары оқу орындары арасындағы дөңгелек үстел материалдары. 2013 ж. 6 желтоқсан.
12.Мектеп жасына дейінгі баланың бойында мінез-құлық мәдениетін тәрбиелеу мүмкіндіктері. ҚазМемҚызпу, «Жас ғалымдар - білім және ғылым интеграциясы жолында» атты университет студенттері мен жас ғалымдарының 67-ші Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы 2014 ж.
13. “Мектеп жасына дейінгі баланың мінез-құлық мәдениетін халықтық дәстүр негізінде қалыптастыру мүмкіндіктері». ҚазҰПУ, “Педагогика және психология” журналы. 2014 ж. №2
14. “Мектеп жасына дейінгі баланың мінез-құлық мәдениеті: мәні, белгілері, мазмұны». Қазақстан мектебі. 2014 ж. №1 қаңтар.
15. Мектеп жасына дейінгі баланың мәдени мінез-құлқын тәрбиелеуде қазіргі мультфильмдердің әсері. «Бастауыш сынып және балабақша» Республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық журнал №5 Мамыр, 2014ж.
16. ҚазҰПУ-да, ҚР Конститутциясының 20 жылдығына арналған «Сапарғалиев оқулары: Қазақстанда конституционализмнің қалыптасуы мен даму мәселелері» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-практикалық конференциясында «Мектеп жасына дейінгі балалардың әлеуметтік бағдарланған мінез-құлқын қалыптастыру» 2015 ж, 24 сәуір.
17. І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде өткізілген «Ғылым, білім және инновациялар – «Қазақстан-2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясында «Мектеп жасына дейінгі балалардың мәдени дамуы және оның тәрбиесі» 2015 ж.
18. «Перспективные вопросы мировой науки»-атты Болгария мемлекетінде өткізілетін халықаралық ғылыми - практикалық конференция «Мектеп жасына дейінгі балаларды әлеуметтендіру немесе әлеуметтік тәрбие беру мәселесі» 2015 ж 22 желтоқсан
19. Мектепке дейінгі ұйымның оқу іс-әрекетінде педагогикалық технологияларды қолдану. «Білімдегі инновациялар: теория және тәжірибе» республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 2016.25.03
Number of manuals (name), date of issue.-2
1. Бала бойындағы жағымсыз мінез-құлықтардың алдын- алу жолдары. әдістемелік нұсқаулық. АрқМПИ РББ Арқалық., 2014 ж ISBN 978-601-7556-21-1
2. Мектеп жасына дейінгі балаларды мінез-құлық мәдениетіне тәрбиелеу. Оқу-әдістемелік құрал АрқМПИ РББ Арқалық., 2016 ж. ISBN 978-601-7556-21-1


Assel

Full name: Kara Asel Beisenbaikyzy
Position: Teacher

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87016269624

Disciplines taught:

1.The environment theory and methods of teaching

2.methods of teaching Informatics

3. theory and methods MGDB familiarization with the surrounding world

4. the basics of speech therapy and of Speech

5. Science

6.theory and methods of educational work in Primary school

Academic degree - Senior Lecturer magistr
Academic status
Name of specialty - 5V010200 – Pedagogic and methods of primary education
Qualification, professional retraining
1. Refresher course and retraining of personnelinthe the oryandmethodology of scientificandmethodologi calfoundations of the course "Self-knowledge" inhighschool. (Centernatsionolny, scientificandpractical, educational and healthcenter "Bobek ". Almaty. 2006.+6+)
2. "Methods of research" (АF "T. Ryskulov atyndagy Kazakh ekonomikalyk universitet". 2009.)
3. RK university training program of teachers of pedagogical specialties ( АF «National Center of Excellence «Orleu». 2014.)
length of service - 16 years
length of service on specialty - 16 years
Number of scientific works (name) - 15
1. Кеміс балаларды түзету мектебінде тәрбиелеуде ескеретін психологиялық және педагогикалық қағидалар.
2. Ыбырай еңбектеріндегі бала дүниетанымының қарастырылуы.
3. Ы.Алтынсарин көзқарасының уақыт талабымен үндесуі.
4. Халық ауыз әдебиеті – ұлттық рухтағы жеке тұлға бейнесін қалыптастырудың негізі.
5. Дидактикалық ойындар арқылы бастауыш сынып оқушыларының өзіндік танымын дамыту.
6. Әдебиеттік оқу сабақтарында бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін дамытудың мүмкіндіктері.
7. Экологиялық тәрбие беруде мақал-мәтелдердің маңызы.
8. Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық ойлауының психологиялық негіздері.
9. Бастауыш оқыту үдерісінде оқушылардың экологиялық сауаттылығын қалыптастырудың тиімді жолдары.
10. Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік мәдениетін қалыптастыру.
11. Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік мәдениетін қалыптастыруда дүниетану пәнінің мүмкіндіктері.
12. Кіші мектеп жасындағы оқушылардың шығармашылық әлеует ерекшеліктері.
13. Мектеп жасына дейінгі балалардың экологиялық сауаттылығын қалыптастыру.
14. Мектепке дейінгі балалардың тұлғалық дамуына мультфильмдердің әсері.
15. Кіші мектеп жасындағы оқушылардың шығармашылық әлеует ерекшеліктері.
Number of manuals (name), date of issue
1. Тілашар. көмекші құрал. Арқалық, 2012ж.
2. Бастауыш мектеп оқушыларының экологиялық мәдениетін қалыптастыру. Әдістемелік нұсқаулық. Арқалық, 2013ж. ISBN 978-601-7425-52-4


Assel 2

Full name - Duisekova Asel Amanzholovna                                    

Position - Teacher

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87013522936

 Disciplines taught:

1.Methods of teaching mathematics

2.the theory and methods of Physical culture

3. Age physiology and pre-school hygiene

4.theory and methodology of musical education MIDB

5.TM music.

Academic degree - magistr of еconomic sciences
Academic status -

Name of specialty - 5V010100 Preschool training and education

Qualification, professional retraining - RK university training program of teachers of pedagogical specialties (National Center of Excellence "Orleu") aktsionersky fund.
length of service - 15 years

length of service on specialty 15 years

Number of scientific works (name)
1. Бастауыш сыныпта математикадан оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту
2. Бастауыш сынып оқушыларының оқу нәтижесін жетудегі мотивация қалыптастыру жолдары
3. Мектепке дейінгі ұйымдардағы тәрбиешінің рөлі
4. Мектеп жасына дейінгі балалардың сауатын ашудағы балабақшаның рөлі
5. Жаңа технологиялар негізінде оқушылардың танымдық белсенділігін дамытудың психологиялық, педагогикалық сипаты
6. Қазіргі кездегі бала тілін дамыту
7. Білім алушы тұлғасын жетілдіруге бағытталған педагогикалық технологиялардың маңызы
8. Қызықты математика сабағын жүргізуде ойын элементтерін пайдалану ерекшеліктері
9. Оқушылардың ойлау қабілетін дамытудағы логикалық жаттығулардың рөлі
10. Мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық-зияткерлік әлеуетін дамыту
11. Бастауыш сынып оқушыларына математикалық ұғымдарды қалыптастыру әдістері
12. Жеке тұлғаны шығармашылыққа баулу
13. Шағын жинақталған мектепте бірпәндік сабақты ұйымдастырудың әдіс –тәсілдері
14. Балалардың бейнелеу және құрастыру әрекетін дамыту

Number of manuals (name), date of issue not


Dinara

Full name - Omarova Dinara Kanatovna

Position – lector, teacher

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87753374523

  Disciplines taught:

1. Professionally-oriented foreign language

2. methodology of English language teaching

3. Theory and methods of educational work

4. the basics of the game PP

  Disciplines taught:

1. Professionally-oriented foreign language

2. methodology of English language teaching

3. Theory and methods of educational work

4. the basics of the game PP

Academic degree - magistr of еconomic sciences

Academic status

Name of specialty - Pre-school education and training

Qualification, professional retraining - National pedagogical center “Orleu”

length of service - 13 years

length of service on specialty -13 years

Number of scientific works (name) –6
Ғ.Қайырбековтың «Дала қоңырауы» поэмасындағы Ыбырайдың ұстаздық бейнесі (сахыналық көрініс), «Бала табиғатының зергері», «5-6 жастағы балалардың тілін дамытудағы сюжеттік рөлдік ойындардың маңызы», «Мектепкеп дейінгі мекемелерде дамыта оқыту технологиясын қолданудың маңыздылығы», «Мектепке дейінгі ересек жастағы балалардың шығармашылық құзіреттілігін ойын арқылы дамыту жолдары», «Тупдиспансер шағын жинақты мектебінің бастауыш сыныптарында ана тілін оқытудың тиімді әдіс-тәсілдері»

Number of manuals (name), date of issue. 


Umbetova

Full name - Umbetova Mahabbat Zhaksylykovna

Position - head teacher

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87016616873

Disciplines taught:

1. Children's literature

2. children's folklore

3. Methodology of development of speech of preschool children

4. TM music art, Science

 

5. psychology and diagnostics development of Junior schoolchildren

Academic degree - Undergraduate

Academic status -

Name of specialty - 5В010200 Preschool training and educftbon. Teacher Education. Educational Innovation.

Qualification, professional retraining - Competence approach in teaching /Center of modern pedagogy Education without Borders. / Gh. Rudic /2013, - 27november.
Republican Center and The Institute for Advanced qualifications"Orleu" 2016 - from 4 to 30 April.

length of service - 21years.

length of service on specialty - 15years

Number of scientific works (name) - 12 articles
1. Civic competence is a necessary quality for the development of society in the modern world.
2. The problems of development of the civil competence of students.
3. The competence of the students in higher education.
4. High civic competence - is a necessary quality for the development of society.
5. The Actual problems of formation of civil competence.
6. Upbringing of civil competence.
7. Formation of the civil competence of students with the help of innovative technologies.
8. Upbringing of civil responsibility of elementary school pupils in the learning process.
9. Innovative technology in preschool education.
10. Formation of logic thinking of younger schoolboys in the course of training.
11. The civil - is a patriotic upbringing of students in educational process of HEI.
12. Improving the efficiency of the educational process in elementary school through the use of ICT - technology.

Number of manuals (name), date of issue.


Ryskul 2

Full name –Zhunussova Ryskul Kaparovna

Position – Senior teacher

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87783364349

 Disciplines taught:

1.Modern Russian language

2.Professional Russian language

3. Methods of teaching Russian language

4.the Formation of elementary mathematical performance in preschool children

5. Entertaining mathematics

6. TM introducing children pre-school groups age with nature

7. Innovative approaches to training and education of children in inclusive educational environment.

Academic degree (At presence of) - Master᾽s degree

Academic status ( At presence of) -

Name of specialty- «Preschool educating and education»

Qualification, professional retraining – Courses of in – plant training on a theme: «Realization of the innovative technology educating in preschool and initial education» КаzGosZhenPU Аlmaty ( on November, 18 – 30, 2013)

length of service – 23 years

length of service on speciality - 23 years

Number of scientific works (name) - 13

1. Экологическое воспитание–новое направление дошкольной педагогики
2. Пути развития образного мышления на уроках русского языка в начальных классах
3. Развитие речи младших школьников на уроках русского языка
4. Воспитание устойчивого интереса школьников к работе над сочинениями
5 Ойын арқылы балалардың сөздік қорын дамыту жолдары
6 Бастауыш сынып оқушыларының оқу нәтижесіне жетудегі мотивация қалыптастыру жолдары
7 Шағын жинақталған бастауыш мектептерде математика сабағын тиімді ұйымдастыру
8 Возможности использования новых информационных технологии в начальной школе
9 Развитие речи младших школьников в условиях сельской школы
10 Мектеп жасына дейінгі балалар мен бастауыш сынып оқушыларына экологиялық білім берудің тәрбиелік мәні
11 Мектепалды даярлық сыныбы оқушыларының адамгершілік қасиеттерін экологиялық тәрбие негізінде қалыптастыру
12 Ойын арқылы мектеп жасына дейінгі балаларды қоршаған ортамен таныстырудың ерекшеліктері
13 Мектеп жасына дейінгі балалардың таным үрдісін жүйелі дамыту

Number of manuals (name), date of issue.


ZaureFull name: Galymzhanova Zaure Toishybekkyzy 

Position: sekretaru of scientific council, Teacher

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87021092184

Teaching disciplines: innovation of 12 year education, The meaning of 12 years education in primary scool system, , The method of Kazakh language
Academic degree - master of pedagogical science
Academic status
Name of specialty - 5V010200 Pedagogic and methods of primary education
Qualification, professional retraining
1. Kazakh state women pedagogical university. 2012.
2 RK university training program of teachers of pedagogical specialties ( АF «National Center of Excellence «Orleu». 2016.)
length of service 18 years
length of service on specialty 18 years
Number of scientific works (name) - 15
1. Ғ.Қайырбековтың «Дала қоңырауы» поэмасындағы Ыбырайдың ұстаздық бейнесі (сахналық көрініс). Аркалык,2009 г
2. А.Байтұрсыновтың педагогикалық мұраларының маңызы. Аркалык,2010 г
3. Қиял-ғажайып ертегілері арқылы оқушыларды шығармашылыққа баулу. Қазақстан мектебі. Научно-педагогический журнал. №4,2011 г
4. Кіші мектеп жасындағы балаларға экологиялық білім берудің маңызы. Аркалык, март,2011 г
5. Оқушы дарындылығын айқындаудың педагогикалық-психологиялық мүмкіндіктері.Аркалык, 2013г
6. Қазақ ертегілерінің халықтық сипаты. Аркалык, 2013 г
7. Бастауыш мектептегі оқыту мен тәрбиелеу үдерісінде А.Байтұрсынов шығармаларының тәрбиелік мәнін ашудың тиімді әдістері.Алматы, 2014 г
8. Ағартушы, педагог Н.С.Құлжанованың педагогикалық мұраларының мәні мен маңызы.Алматы, 2014 г
9. ЖОО-да қыз бала тәрбиесіне байланысты жұмыстарды ұйымдастырудың жолдары. Қостанай, 2014г
10. Қазақ әдеби тілінің бастау дәуірі. Алматы, 2014г
11. Тұрмыс-салт жырлары арқылы бала тілін дамыту мүмкіндіктері.Аркалык, 2015г
12. Мақал-мәтелдердің бала тәрбиесіндегі маңызы. Аркалык, 2015г
13.Қазақ әдеби тілінің зерттелу деңгейі. Астана, 2015 г
14. Мәңгілікке ұласқан ғұмыр. Аркалык, 2016 г
15. Аңыз әңгімелердегі Кейкі батыр бейнесі. Актобе, 2016 г
Number of manuals (name), date of issue
1. Тұрмыс-салт жырларының бала тәрбиесіндегі маңызы. Әдістемелік нұсқаулық,2015ж IZBN 978-601-7556-39-6
2. Студент жастардың денсаулығын нығайтуға және салауатты өмір салтын қалыптастыруға арналған іс шаралар. Аркалык, 2011 г


ArdakFull name -Muhanbetzhanova Ardak Abuzarovna

Position- Teacher

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87021767988

Teaching disciplines - Children's literatura, Children's folklore Vozrastnaia fiziologia I ahkolnaia gigiena

Academic degree - master of pedagogical science 

Academic status -

Name of specialty - 5V010200 Pedagogic and methods of primary education

Qualification, professional retraining

length of service - 10 years

length of service on specialty - 3years

Number of scientific works (name)
1.Ересек топтағы балалардың қолын жазуға үйретуге психофизиологиялық даярлау. «Білім әлемінде». №3,2015 ж
2. Мектепке дейінгі балаларды жазуға ойын арқылы үйрету. «Қазақстандағы және әлемдегі мектепке дейінгі білім беру:тәжірибе, қазіргі жағдайы және болашағы» (профессор А.К.Меңжанованың 80 жылдығына арналған) атты халықаралық ғылыми-практикалық материалдары. 7-8 қыркүйек, 2014ж
3. Мектепке дейінгі балаларды жазуға үйретудің кейбір жаттығулары. «Сапалы білім беру мен ғылымды дамыту – заман талабы» атты халықаралық форум материалдары. Қазан, 2014ж
4. Мектепке дейінгі жастағы адамгершілік тәрбиесі. «Болашақ педагогтардың ғылыми құзыреттілігін қалыптастырудағы инновациялық үдерістер» тақырыбындағы «Алтынсарин оқулары – 2015» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары

Number of manuals (name), date of issue.


IndiraSurname, name, patronymic - Zhusipbek Indira Batyrizyzy

Current position - Teacher of the Department of Preschool and Primary Education, Master

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sot.tel: 87023889286

The disciplines taught:
1. Modern pedagogical technologies of primary education
2.TM musical education of preschool children
3.12 жылдық білім берудегі инновациялар
4.Dene mәdenietі theoryy men әdістемесі

Scientific publications:

1. Креативтік қабілеттерді дамыту моделін жүзеге асыруда технологиялық тұрғының маңызы. –“Тұран Астана” университеті. 7 “Жас ғалымдардың Білім, Ғылым, иновацияға қосқан үлесі” 11 апреля 2017 г


Sattar TSurname name, patronymic- Sattar Tashsholpan Tataatanizy

Current position - Teacher of the Department of Preschool and Primary Education, Master

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сот.тел: 87027619252

The disciplines taught:
1. Pre-school education for 12-year education
2. Children's folklore
3. Theory and methods of the pedagogical process of the ICSH

Scientific publications:
1.Қазақ балалардың қарым-қатынасын зерттеу әдістері мен procedures. "Zhas ғalymdardyң bіlіm, ғylym, иnovationға қосқан үлесі". April 11, 2017
2.Mektep zhasina deyingi balalardyң damuinyң psychology erekshelikteri. "Zhas ғalymdardyң bіlіm, ғylym, иnovationға қосқан үлесі". April 11, 2017

 

Questions to Rector

Rekter en

PTS ArkSPI

Saiful
Kalimzhanova R.L.
Our University - it's not only the center training...
pps11
Rauan Bermagambet
ArkSPI is ideal intellectual and professional setting
Mugdhau
Nurtazina R.A.
ArkSPI - is higher educational institution

 

gilim
  
Logotipo Observatory
  
FondKazakhLanguage
  
logo (1)
 
logotip text
 
korupsciya
 
200x100
  
753f8f1e4ddf7c6f59c3fb6549b762d1  0133301844592a4b33deba9337f5cc08
 
 
scopus

АркГПИ. Свидетельство об ИА. НААР

Our location

e-mail: arkgpi@mail.ru
Address: 110300, Auelbekova str.17, Arkalyk  

tel: 8-71430-7-24-88
fax: 8-71430-7-01-87

unnamed  official-youtube-logo   inst   w445h4451371236205MezhdunarodnylogotipVK500   facebook

Photo Gallery

 DSC5359  DSC4730 DSC9210

 MG 3705 MG 4727 MG 5398

DSC01272 MG 5574